Haulla löytyi 10 tulosta


Hämeen kauppakamari toteaa lausunnossaan, ettei Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa (TLS) vuosille 2023–2026 ole riittävästi huomioitu Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen tieverkon tarpeita. ”Uudenmaan ELY-keskuksen suunnitelmassa varatut määrärahat eivät riitä edes maakuntiemme teiden nykyisen tason ylläpitämiseen. Erityisesti alempien tieverkkojen tilanne on hälyttävä ja nyt esitetyn suunnitelman pohjalta tiestöt tulevat rapautumaan”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Lue lisää

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Valtion infrainvestointiohjelman rahoitus ei ole realistinen

Hämeen kauppakamari pitää erityisesti nykyisen rataverkoston kehittämistä ja Hämeen poikittaisten liikenneväylien tason parantamista alueen tärkeimpinä tavoitteina.

Lue lisää

Päätös Hartola-Oravakivensalmi välin rakentamisesta ja rahoituksesta tarvitaan nyt

Päijät-Hämeen liitto ja Keski-Suomen liitto, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen yrittäjät, Hämeen ja Keski-Suomen kauppakamarit sekä Lahden teollisuusseura ry sekä SAK Keski-Suomi allekirjoittivat perjantaina 21.2.2020 Vierumäellä Heinolassa vetoomuksen, jossa vaaditaan nopeaa rahoituspäätöstä vt 4:n parantamiseen.

Lue lisää

Lahden eteläinen kehätie – Etelä-Suomen uusi logistinen vyöhyke

Vuoden lopussa valmistuva VT12 eteläinen kehätie on logistiikkaa tarvitseville yrityksille todellinen mansikkapaikka. Suomen suurin käynnissä oleva tieliikennehanke synnyttää Lahden seudulle uuden logistisen vyöhykkeen, josta on alle tunnin ajomatka Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja Vuosaaren satamaan sekä aiempaa sujuvammat liikenneyhteydet kaikkialle maahan.

Lue lisää

Häme luottaa tulevaisuuteen

Hämeen teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen yritysten suhdannetilanne on suotuisa, selviää EK:n huhtikuussa tekemästä Suhdannebarometrista. ”Hämeessä yritysten suhdanteet ovat vuoden ensimmäisellä kvartaalilla parantuneet ja suhdanneodotukset ovat merkittävän valoisat. Koko alueella on isoja infra- ja aluehankkeita, kuten Moreeni-Rastikangas -logistiikkakeskuksen ja valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen, jotka luovat uskoa kasvulle”, arvioi Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ​​​​​​​

Lue lisää

Hämeen tärkeimmät liikennehankkeet listattu

Kauppakamarit ovat laatineet listan Suomen liikenneverkon tärkeimmistä korjaus- ja kehittämiskohteista. ”Hämeen kauppakamarin alueelta mukana ovat vt 12 välillä Uusikylä-Tillola, vt 2 Helsinki-Forssa-Pori palvelutason parantaminen, vt 10 kehittäminen kaupunkimaisena pääväylänä Hämeenlinnan kantakaupungin alueella ja Helsinki-Riihimäki-Tampere -radan kapasiteetin lisääminen. Esille on noussut myös vt 10 kehittäminen välillä Tuulonen-Hämeenlinna”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ​​​​​​​

Lue lisää

Tiestön rapautuminen pysäytettävä kriittisillä väylillä

Juuri laadittu liikenneselvitys paljastaa tieverkolla liikkuvat raaka-aine- ja tavaravirrat sekä keskeisten toimialojen eniten käyttämät väylät Suomessa. Tieverkko mahdollistaa miljardien vientitulot. Siksi korjausvelka on saatava kuriin kuljetuksille kriittisillä väylillä. ”Päättäjien on hyvä tietää, että korjausvelan kasvu toimialojen eniten tarvitsemilla väylillä iskee viennin lisäksi kotimarkkinoihin”, sanoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ​​​​​​​

Lue lisää

Hämeen kauppakamarin alueen tärkeimmät liikennehankkeet

Kauppakamarit ovat laatineet listan Suomen liikenneverkon tärkeimmistä korjaus- ja kehittämiskohteista. ”Hämeen kauppakamarin alueelta mukana ovat valtatie 12 Uusikylä-Tillola, valtatien 2 Helsinki-Forssa-Pori palvelutason parantaminen vaiheittain ja valtatien 10 kehittäminen kaupunkimaisena pääväylänä Hämeenlinnan kantakaupungin alueella”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. Liikenneväylien kunnolla ja sujuvuudella on suora vaikutus yritysten kilpailukykyyn ja investointipäätöksiin. ​​​​​​​

Lue lisää

”Hämäläisen yhteistyön tuloksena vt 12 eteläinen kehätie”

Hämeen kriittisin kehittämiskohde vt 12 eteläinen kehätie sai vihdoinkin tiistaina rahoituspäätöksen Suomen hallituksen kehysriihessä. Hämeen kauppakamari on erittäin tyytyväinen tulokseen. ”Maan hallituksen tekemä rahoituspäätös vt 12 eteläisen kehätien rakentamiseksi on erinomainen osoitus hämäläisestä vaikuttamisyhteistyöstä”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ​​​​​​​

Lue lisää

Hämeessä vt 12 eteläinen kehätie on kriittisin kehittämiskohde

Kauppakamarit ovat koonneet Suomen tärkeimmät liikenteen korjaus- ja kehittämiskohteet. Suomen hallitus voi hyödyntää listaa päättäessään väylähankkeiden pidemmän aikavälin investoinneista. ”Vt 12 eteläinen kehätie on alueemme kriittisin kehittämiskohde. Liikenneväylien kunnolla ja sujuvuudella on suora vaikutus yritysten kilpailukykyyn, sijoittumiseen ja investointipäätöksiin”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ​​​​​​​

Lue lisää