Ajankohtaista

Ajankohtaista-osuudesta löydät koostetusti uusimmat uutisemme ja julkaisut.

Finnvera ja kauppakamarit: Suomalaiset pk-yritykset eivät hyödynnä riittävästi kilpailukykyä lisääviä viennin rahoitusratkaisuja

Suomalaiset pk-yritykset eivät hyödynnä riittävästi erilaisia viennin rahoitusratkaisuja ja menettävät sen vuoksi kauppoja sekä altistuvat tarpeettomille luottotappioille. Riskeiltä suojautuminen ja maksuajan järjestäminen ostajalle tuovat kilpailukykyä. Kauppakamarit ja Finnvera käynnistävät yhdessä Vientikaupan rahoitus -kiertueen yritysten osaamisen ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Lue lisää

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi (Kuva: Elmo Eklund)

Elinkeinoelämän järjestöt: Vahvistetaan Suomen EU-vaikuttavuutta

EU-vaikuttamisessaan Suomen on toimittava aktiivisesti ja oikea-aikaisesti sekä tuotettava koko Euroopan kannalta toimivia ratkaisuja. On välttämätöntä myös tunnistaa yritysten keskeinen rooli EU-tavoitteiden saavuttamisessa, sillä niillä on usein avaimet toimeenpanon edellyttämiin ratkaisuihin. Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari, Perheyritysten liitto ja Suomen Yrittäjät ovat julkistaneet yhteiset prioriteettinsa seuraavalle viisivuotiskaudelle.

Lue lisää


HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä.

Ennätysmäärä uusia hallitusammattilaisia Hämeen alueelle

Hallitustyöskentelyn osaamista mittaava Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-tutkinto järjestettiin maaliskuussa. Hämeen kauppakamarin HHJ-kurssin käyneistä 37 henkilöä suoritti tutkinnon hyväksytysti. Kauppakamari onnittelee tutkinnon suorittaneita. ”On hienoa, että saimme tällä kertaa ennätyksellisen määrän uusia hallitusammattilaisia Hämeen alueelle. Tutkinto antaa erinomaiset lähtökohdat hyvään hallitustyöhön ja hallitusammattilaisuuteen”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Lue lisää

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Varautumista Hämeessä

Venäjän sotatoimet Ukrainassa, Lähi-idän kriisi, pandemiat ja ilmastonmuutos ovat herättäneet meidät miettimään, kuinka varmistamme oman yhteiskuntamme toimivuuden. Maailman ollessa murroksessa, ovat energian saatavuus ja tietoliikenne- ja logistiikkayhteydet niitä kriittisiä kohteita, joiden toimivuus on turvattava kaikissa tilanteissa.

Lue lisää

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Sitä saa, mitä tilaa

Poliittinen keskustelu käy kuumana. Ammattiyhdistysliitot järjestävät laajoja poliittisia lakkoja hallituksen työelämäuudistuksia vastaan, itärajan sulku ja pakolaispolitiikka synnyttävät kiivastakin väittelyä, ja valtiontalouden heikko tilanne ja korjaavat toimenpiteet sähköistävät hallituksen ja opposition välejä entisestään. Medialla on näiden aiheiden käsittelyssä merkittävä rooli.

Lue lisää