Ratkaisuja Hämeeseen

Hämeen kauppakamarin työssä korostuu vahva alueellinen rooli. Yhteiset toimenpiteet alueemme vetovoimaisuuden lisäämisessä on tärkeimpiä tehtäviämme.

Kauppakamarin tehtävänä on edistää toiminta-alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, yrittäjyyttä, tervettä kilpailua, kansainvälistymistä ja markkinataloutta, valvoa toiminta-alueensa elinkeinoelämän yhteisiä etuja sekä edistää elinkeinoelämän ja viranomaisten välistä yhteistoimintaa. Tehtävänsä toteuttamiseksi kauppakamari:

  • tekee aloitteita ja antaa viranomaisille lausuntoja elinkeinoelämää koskevissa asioissa,
  • harjoittaa yritystoiminnan edistämiseksi tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa,
  • tarjoaa jäsenilleen yritystoimintaan liittyviä palveluita

Kauppakamarin julkisena tehtävänä on vahvistaa ulkomaankaupan asiakirjoja. ​​​​​Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. Kauppakamarien toimintaa säätelee kauppakamarilaki ja säännöt.

Vahva alueellinen vaikuttaja

Hämeen kauppakamarin työssä korostuu vahva alueellinen rooli. Yhteiset toimenpiteet alueemme vetovoimaisuuden lisäämisessä on tärkeimpiä tehtäviämme.

Hämeen kauppakamarin tavoitteena on olla tehokkain ja kiinnostavin elinkeinoelämän järjestö toiminta-alueellamme. Tämä tapahtuu siten, että keskitymme vaikuttamistyössä niihin konkreettisiin asioihin, jotka parantavat alueemme yrityksien kilpailukykyä ja alueen vetovoimaa. Osaavan työvoiman saannin turvaaminen sekä toimivien liikenneyhteyksien parantaminen ovat vaikuttamisemme keskiössä.

Hämeen kauppakamarilla on painopistealueillaan, luottamushenkilöidensä ja jäsenyhteisöjensä ansiosta

  • paras alueellinen elinkeinoelämän asiantuntemus
  • kattavin yritysverkosto sekä
  • tehokkain alueellinen edunvalvontaorganisaatio.

Hämeen kauppakamarin toiminta-alue

Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kuhmoinen sekä Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat. Kauppakamari toimii 19 kunnan alueella.