Aluesuunnittelu- ja logistiikkavaliokunta 2024

Aluesuunnittelu- ja logistiikkavaliokunnassa pureudutaan vähäpäästöisiin ja optimoituihin liikenneratkaisuihin ilman, että Suomen kilpailukyky oleellisesti heikkenisi tai että maamme pitkät etäisyydet asettaisivat kansalaiset ja yritykset merkittävästi eriarvoiseen asemaan. Liikenteen turvallisuuteen halutaan vaikuttaa erityisesti tieverkoston kunnon kohentamisessa. Rataverkoston osalta toiveena on, että tulevat raideinvestoinnit kohdentuisivat nykyisen rataverkoston kapasiteetin nostoon.

Puheenjohtaja

Jaana Martikainen

Liikenneinsinööri

Lahden kaupunki


Varapuheenjohtaja

Risto Pekola

Toimitusjohtaja

Pekolan Liikenne Oy

Valiokunnan sihteeri: Jussi Eerikäinen, puh. 040 739 9303