Aluesuunnittelu- ja logistiikkavaliokunta

Aluesuunnittelu- ja logistiikkavaliokunnassa pureudutaan vähäpäästöisiin ja optimoituihin liikenneratkaisuihin ilman, että Suomen kilpailukyky oleellisesti heikkenisi tai että maamme pitkät etäisyydet asettaisivat kansalaiset ja yritykset merkittävästi eriarvoiseen asemaan. Liikenteen turvallisuuteen haluataan vaikuttaa erityisesti tieverkoston kunnon kohentamisessa. Rataverkoston osalta toiveena on, että tulevat raideinvestoinnit kohdentuisivat nykyisen rataverkoston kapasiteetin nostoon.

Puheenjohtaja

Risto Pekola

Toimitusjohtaja

Pekolan Liikenne Oy


Varapuheenjohtaja

Riku Pakkanen

Toimitusjohtaja

Rakennusliike Pakkanen Oy