Kansainväliset verkostot

Kansainvälisellä kauppakamarijärjestöllä on laajat yhteydet verkostojensa kautta niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Verkostoja kansainvälistymiseen

Kauppayhdistykset
Kauppayhdistykset edistävät omalta osaltaan suomalaisyritysten kansainvälistymistä ja vientiponnisteluja. Kauppayhdistysten tavoitteena on liiketoimintakontaktien luominen Suomen ja kohdemaiden välille. Keskuskauppakamarin alla toimivat kauppayhdistykset ovat osa FinnCham-verkostoa.
​​​​​​​

Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network (EEN) tarjoaa maksuttomia kansainvälistymispalveluita pk-yrityksille. Verkoston kautta löytyy asiatuntijoita yli 60 maahan ympäri maailman.

Team Finland
Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto, jonka ytimen muodostavat Business Finland, Finnvera, Finnfund, Finnpartnership, Teollisuussijoitus, ELY-keskukset ja TE-toimistot sekä ulkoministeriö lähetystö- ja kunniakonsuliverkostoineen.

FinnCham
Maailmalla eri vientimarkkinoilla yritysten käytettävissä on tällä hetkellä yhteensä 37 eri maissa toimivaa kahdenvälistä kauppakamarin ja Business Councilia mukaan akkreditoituun FinnCham-verkostoon, joka kokoaa kohdemaissa yhteen siellä toimivat isot ja pienet suomalaisyritykset ja muut kumppanit. FinnCham-verkosto toimii tiiviissä yhteistyössä Team Finland–toimijoiden kanssa.

Suomalais-saksalainen kauppakamari AHK
Saksan kauppakamarien AHK-verkostossa toimii maailmalla 90 maassa yli 1000 asiantuntijaa. Tämä verkosto on vientiryritysten käytetävissä.

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari FINSVE
auttaa käytännön asioissa aloittaessa vientiä Ruotsiin tai etsit ajankohtaista tietoa tai yhteistyökumppania Ruotsista.

Suomalais-venäläinen kauppakamari SVKK
rakentaa liiketoiminnan mahdollisuuksia Suomen ja Venäjän välille tarjoamalla yrityksille parhaan tavan hyödyntää Venäjän-kaupan mahdollisuudet.