ATA Carnet

Kansainvälinen tulliasiakirja, jolla voi väliaikaisesti viedä tavaroita tulli- ja verovapaasti ATA-sopimukseen liittyneisiin maihin.

Mikä on ATA Carnet?

ATA Carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, jonka avulla tavaroita voidaan viedä sopimukseen liittyneisiin maihin tavaroita tulli- ja verovapaasti korkeintaan yhden vuoden ajaksi.

ATA Carnet'lla voidaan väliaikaisesti viedä

  • kaupallisia tavaranäytteitä,
  • ammatinharjoittamisvälineitä ja
  • näyttelytavaroita


Miksi ATA Carnet?

ATA Carnet -järjestelmän tarkoituksena on helpottaa ja yksinkertaistaa väliaikaista tullivapausmenettelyä siten, että ATA Carnet:

  • korvaa vientiasiakirjat lähtömaassa,
  • korvaa väliaikaisessa vientimaassa tarvittavat tulliasiakirjat,
  • sisältää kansainvälisesti hyväksyttävän takuun, joka kattaa mahdollisen tullin ja tuontiverot maahan tuotavista tavaroista sekä
  • toimii myös tavaroiden kauttakuljetusasiakirjana.


Kauppakamarit kussakin sopimukseen liittyneessä maassa myöntävät ATA carnet’ita ja muodostavat tullimaksujen takuurenkaan. Suomessa Keskuskauppakamari vastaa carnet’lla vietyjen tai maahan tuotujen tavaroiden tullimaksuista.

ATA Carnet'n lunastusmaksu määräytyy tavaroiden yhteisarvon sekä kohdemaiden lukumäärän mukaan.

Jäsenenä saat ATA Carnet'n puoleen hintaan!

Täytä sähköinen ATA carnet -hakemus ohjeen mukaan ja toimita se kauppakamariisi vähintään viisi päivää ennen matkaa. Kauppakamari laatii varsinaisen ATA carnet -tulliasiakirjan lähettämäsi hakemuksen perusteella.


Lisätietoja ATA carnet’n käytöstä ja hakemisesta: