ATA carnet -tulliasiakirja

ATA carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, joka avulla tavaroita voidaan viedä sopimukseen liitty­nei­siin maihin tulli- ja verovapaasti korkeintaan yhden vuoden ajaksi. ATA carnet’lle voidaan myöntää jatkoaikaa tarvittaessa. Tämä on hyvä tarkistaa kauppakamarista.


ATA carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, jonka avulla tavaroita voidaan viedä sopimukseen liittyneisiin maihin tulli- ja verovapaasti korkeintaan yhden vuoden ajaksi. Lyhenne ATA (Admission Temporaire / Temporary Admission) kertoo, että kysymyksessä on tavaroiden väliaikainen maastavienti.

ATA carnet'lla voidaan väliaikaisesti viedä

  • kaupallisia tavaranäytteitä,
  • ammatinharjoittamisvälineitä ja
  • näyttelytavaroita

ATA carnet -järjestelmään kuuluu 78 maata. ATA carnet on voimassa yhden vuoden, ATA carnet’n voimassaoloaikana voidaan tehdä yksi tai useampi matka ATA carnet-sopimuksen solmineisiin maihin

Esimerkkeinä voidaan mainita tietokoneet, työkalut, kuvauskalustot, soittimet, koneet, korut, vaatteet, lääketieteelliset laitteet ja taideteokset. ATA carnet’ta ei voida käyttää, kun tavaroita viedään jalostettaviksi tai korjattaviksi tai kun viedään tavaraa, joka kulutetaan matkan aikana tai jaetaan asiakkaille.

Kauppakamarit kussakin sopimukseen liittyneessä maassa myöntävät ATA carnet’ita ja muodostavat tullimaksujen takuurenkaan. Suomessa Keskuskauppakamari vastaa carnet’lla vietyjen tai maahan tuotujen tavaroiden tullimaksuista.

Täytä sähköinen ATA carnet -hakemus ohjeen mukaan ja toimita se kauppakamariisi vähintään viisi päivää ennen matkaa. Kauppakamari laatii varsinaisen ATA carnet -tulliasiakirjan lähettämäsi hakemuksen perusteella.

Lisätietoja ATA carnet’n käytöstä ja hakemisesta: