Laki- ja finanssivaliokunta

Laki- ja finanssivaliokunnassa halutaan tähdentää vastuullisen sijoittamisen merkitystä yritysten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Eettisyys ja ympäristövastuullisuus vaikuttavat sijoittajiin jo nyt entistä enemmän sijoituskohteiden valinnassa.

Puheenjohtaja

Jari Havukainen

Partner, KHT-tilintarkastaja

Ernst & Young Oy


Varapuheenjohtaja

Kaija Oksanen

Talousjohtaja

Kiipulasäätiö