Laki- ja finanssivaliokunta 2022

Laki- ja finanssivaliokunnassa halutaan tähdentää vastuullisen sijoittamisen merkitystä yritysten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Eettisyys ja ympäristövastuullisuus vaikuttavat sijoittajiin jo nyt entistä enemmän sijoituskohteiden valinnassa.

Puheenjohtaja

Jari Havukainen

Partner, KHT-tilintarkastaja

Ernst & Young Oy


Varapuheenjohtaja

Kaija Oksanen

Talousjohtaja

Kiipulasäätiö

Valiokunnan sihteeri: Tiina Halmeenmaa, puh. 040 455 5618