Hallitukset vauhtiin - hanke

Aktiivinen, hyvä hallitustyöskentely on monen hyvän yritystarinan taustalla. Tämä on yleisesti tiedostettu ja myös tutkimuksilla todistettu tosiasia. Hallituksen merkitys korostuu erityisesti erilaisissa yrityksen muutoshaasteissa. Hallitustyöhön sijoitettu euro tulee varmasti nopeasti takaisin.

Kauppakamarit ovat tehneet pitkäjänteistä työtä hallitustyöskentelyn kehittämiseksi muun muassa kouluttamalla hallituksen jäseniä yrityksiin HHJ-kursseilla. Kauppakamarit ovat olleet myös aktiivisesti käynnistämässä alueellisia Hallituspartnerit-yhdistyksiä.

Hämeen kauppakamari käynnisti syyskuussa 2020 vuoden mittaisen hallitustyön aktivointihankkeen, jonka avulla Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä toimiva yrittäjä voi hyödyntää hallitusammattilaisten asiantuntemusta ja työpanosta. Kohderyhmänä oli alle 50 henkilöä työllistävät kehitys- ja kasvuhakuiset mikro- ja pienryitykset, jotka ovat halukkaita kehittämään hallitustoimintaa. Palvelu oli maksutonta kaikille yrityksille lukuun ottamatta mahdollisia hallitusjäsenten hakuihin liittyviä toimeksiantomaksuja, joista sovitaan erikseen.

Hankkeessa oli yhteistyössä mukana Hämeen Hallituspartnerit, Hämeen yrittäjät, Lahden Seudun Kehitys Oy LADEC, Linnan kehitys Oy ja Päijät-Hämeen Yrittäjät. Hanke sai rahoitusta maaseuturahastosta Päijänne-Leader ry:ltä sekä Etpähä ry:ltä. Hankkeen toiminta-alue kattoi Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat. Hankkeen ovat kehittäneet Etelä-Pohjanmaan kauppakamari ja Pohjanmaan Hallituspartnerit.


Hallitukset vauhtiin - esite