Kauppakamari vaatii Lahti-Heinola-radan perusparannuksen käynnistämistä

Hämeen kauppakamari ja Heinolan kauppakamaritoimikunta pitävät tärkeänä, että Lahti-Heinola-ratayhteyden perusparannuksen selvitystyö käynnistetään viipymättä. ”Kyseinen ratayhteys on erittäin tärkeä alueemme metsä- ja puunjalostusteollisuudelle, kuten esimerkiksi Versowoodille, Stora Enson Heinolan Flutingtehtaalle, Heinolan Sahakoneille ja Suomen Kuitulevylle”, korostaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Lahti-Heinola-ratayhteyden perusparannus mahdollistaisi Heinolan alueen merkittävien metsä- ja puunjalostusteollisuusyritysten rahtiliikenteen käynnistämisen raiteilla. Väyläverkoston ja logistiikan tehokkuudella on suuri merkitys alueen yritysten kilpailukyvylle.

Lisäksi ratayhteyden sähköistäminen mahdollistaisi vähäpäästöisen henkilöliikenteen käynnistämisen raiteilla ja työssäkäyntialueen laajentamisen paitsi Vierumäen alueelle, mutta myös koko Lahden seudulle. Ratayhteydellä on niin ikään merkittävä rooli matkailun kehittämisessä sekä elinvoiman ja vetovoiman parantamisessa.

”Nykyisten ratalinjausten tason nosto on huomattavasti kustannustehokkaampi vaihtoehto kuin uusien ratahankkeiden aloittaminen. Raideliikenne on keskeisessä roolissa tehokkaassa ja päästöttömässä rahtiliikenteessä. Lahti-Heinola-ratayhteys parantaisi myös alueemme yritysten työvoiman saatavuutta ja liikkumismahdollisuuksia”, Eerikäinen korostaa.

Heinolan kaupunki on yhdessä Päijät-Hämeen liiton ja Lahden kaupungin kanssa aiemmin selvittänyt Lahti-Mikkeli-ratayhteyden linjausta, mikä mahdollistaisi Lahti-Heinola-ratayhteyden jatkamisen myös Mikkeliin asti parantaen Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Kainuun saavutettavuutta. Nykyisten ratayhteyksien yhdistäminen olisi varmasti kokonaistaloudellisesti kannattavampi vaihtoehto verrattuna täysin uuteen itärataan.