Yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä on tiivistettävä

Koulutuskeskus Salpauksen kone- ja tuotantotekniikan työsali (Kuva: Jani Vuorialho)

Hämeen kauppakamarin Osaamisvaliokunta on huolissaan oppilaitosten ja yritysten yhteistyöstä. Valiokunta kannustaa yrityksiä entistä tiiviimpään yhteistyöhön oppilaitosten kanssa. Yhteistyöllä on suoria taloudellisia vaikutuksia oppilaitosten rahoitukseen ja siihen, kuinka opetuksen sisältö vastaa yritysten tarpeisiin ja oppilaiden työllistymiseen.

Suora taloudellinen vaikutus ammatillisen koulutuksen rahoitukseen syntyy opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen vaikuttavuusrahoituksen osuudesta. Vaikuttavuuden osuus on noin 10 prosenttia koko ammatillisen koulutuksen rahoituskokonaisuudesta. Rahoituksesta 5 prosenttia muodostuu opiskelijoiden työllistymisestä ja jatko-opintoihin sijoittumisesta, 2,5 prosenttia yritysten oppilaitoksille antamasta palautteesta ja 2,5 prosenttia opiskelijoiden antamasta palautteesta.

Onkin tärkeää, että yritykset vastaisivat oppilaitoksilta tuleviin kyselyihin. Yrityksen vastaamiseen käyttämällä työllä ja ajalla on suora aluetaloudellinen vaikutus oppilaitosten rahoituksen kautta. Esimerkiksi Koulutuskeskus Salpauksen kauden 2022–2023 työpaikkakyselyjen vastausprosentti on noin 55 prosenttia.

Rahoituksen kannalta tärkeää on toki vastausten määrä, mutta vastaaminen on myös keino vaikuttaa alueen koulutuksen laatuun. Myös kriittisellä ja kehittävällä palautteella yritykset voivat vaikuttaa oppilaitoksen rahoituksen muodostumiseen sekä samalla kehittää yhdessä oppilaitosten kanssa toimintaa tarvittavaan suuntaan.

Yritysten vastaukset ovat ensiarvoisen tärkeitä opetuksen laadun ja sisällön kehittämisessä. Oppilaitoksissa syntyvän osaamisen, kun tulisi parhaalla mahdollisella tavalla vastata todelliseen työelämän tarpeeseen. Siksi on olennaista käydä vuoropuhelua niin palautekyselyiden kuin myös suoran keskustelun kautta.


Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kuhmoinen sekä Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat.