Yritysten on varauduttava sähkökatkoihin

Vain kolmannes hämäläisyrityksistä on varautunut mahdollisiin suunnitelmallisiin sähkökatkoihin, selviää Hämeen kauppakamarin tuoreesta talouskyselystä. ”Yritykset ovat tottuneet, että sähkökatkokset ovat Suomessa entistä harvinaisempia. Jos sähkö ei kuitenkaan riitä talven aikana, niin yrityksille voi tulla ongelmia, koska ne eivät ole varautuneet mahdollisiin sähkökatkoihin. Sähköyhtiöt ovat lupautuneet tiedottamaan toimitusrajoituksista vähintään tuntia ennen jakelun keskeyttämistä”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Vastanneista hämäläisyrityksistä jopa 61 prosenttia kertoo, etteivät ne ole varautuneet mahdollisiin suunnitelmallisiin sähkökatkoihin talven aikana. Keskimäärin koko Suomessa osuus on noin 55 prosenttia.

”Vain kolmannes vastanneista yrityksistä kertoo varautuneensa mahdollisiin sähkökatkoihin esimerkiksi hankkimalla omia generaattoreita tai muita varasähköjärjestelmiä. Yritykset saattavat varautua katkoksiin myös työaikajoustoilla. Lisäksi yritykset voisivat mahdollisuuksien mukaan harjoitella, miten sähkökatkojen aikana toimitaan ja harjoitusten myötä selvittää, mitä välillisiä seurauksia sähkökatkoilla on yritystoiminnalle”, kehottaa Eerikäinen.

”On myös hyvä huolehtia tietojärjestelmien toimivuudesta ja varmistaa vähintään tietokoneiden UPS-laitteiden toimivuus äkillisten sähkökatkosten varalle”, Eerikäinen jatkaa.

Vastanneista Hämeessä toimivista yrityksistä yli 37 prosenttia kertoo mahdollisen kiertävän sähkökatkon aiheuttavan merkittävää haittaa ja joka toinen arvioi sen aiheuttavan hieman haittaa.

”Tällä hetkellä sähkönkulutus on vähentynyt 10–15 prosenttia ja erityisesti kotitaloudet sekä kaupat ovat vähentäneet kulutusta. Jos kuitenkin suunnitelmallisiakin sähkökatkoja on esimerkiksi viikoittain, niin katkoilla voi olla huomattava vaikutus yritysten kannattavuuteen”, toteaa Eerikäinen.


Katso kyselyn tulokset >>>


Kauppakamarien kysely tehtiin 7.-9.12.2022. Kyselyyn vastasi 1603 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen kaiken kokoisista yrityksistä. Hämeen kauppakamarin alueelta vastanneita yrityksiä oli 101, joista palvelualan yrityksiä on 29 prosenttia ja teollisuusyrityksiä 27 prosenttia. Kyselyyn vastanneet kattavat laajasti koko Hämeen kauppakamarin alueen toimialat. Vastanneista yrityksistä 81 prosenttia työllistää alle 50 henkilöä.