Talouden elpyminen ei näy Hämeessä

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Hämeen teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen yritysten suhdannetilanne on pessimistinen. Tieto selviää Hämeen kauppakamarin ja EK:n yhteistyössä huhtikuussa tekemästä Suhdannebarometrikyselystä. ”Hämeessä oltiin enemmän pessimistisempiä kuin muualla Suomessa. Alueellamme sekä vienti- että rakennusteollisuuden suhdanteet ovat heikot ja maaliskuun poliittiset lakot heijastuvat myös yritysten kannattavuuteen. Ainoa positiivinen signaali on, että heikosta suhdannetilanteesta huolimatta yritykset eivät ole merkittävästi vähentämässä työvoimaa”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hämeessä vastanneiden yritysten lähikuukausien suhdanneodotukset ovat edelleen pessimistisiä. Huhtikuussa vastanneista yrityksistä 69 prosenttia odotti suhdanteiden pysyvän ennallaan tai paranevan, kun vastaava osuus tammikuussa oli 66 prosenttia. ”Alueeltamme vastanneista 31 prosenttia arvioi suhdanteiden vielä heikkenevän”, Eerikäinen sanoo.

Yritysten tuotanto- ja myyntimäärät pienenivät hieman tammi-maaliskuun aikana ja tuotannon arvioidaan vähenevän edelleen lähikuukausien aikana. Vastanneista yrityksistä 25 prosenttia arvioi tuotannon vähenevän seuraavan kolmen kuukauden aikana, kun tammikuussa vastaava osuus oli 36 prosenttia.

Riittämätön kysyntä synkentää yritysten näkymiä

Hämäläisyritysten kasvunäkymiä synkentää edelleen riittämätön kysyntä. ”Vastanneista alueemme yrityksistä jopa 71 prosenttia kertoo, että riittämätön kysyntä on yleisin kasvun este, kun tammikuussa vastaava osuus oli 66 prosenttia. Tässä suhdannebarometrissa ei vielä näy ostovoiman paraneminen, jota ekonomistit ovat jo havainneet. Odotukset ostovoiman kehitykseen tulevat näkymään vasta kolmannella kvartaalilla”, toteaa Eerikäinen.

Hämeessä yritysten henkilökunnan määrä on supistunut hieman ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja henkilöstömäärän ennakoidaan vähän pienenevän myös lähikuukausina kausivaihtelu huomioiden. Vastanneista yrityksistä kuitenkin jopa 84 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän olevan yhtä suuri tai suurempi seuraavien kolmen kuukauden aikana, kun vastaava osuus tammikuussa oli 73 prosenttia.

Hämeen suhdannebarometrin aluekatsaus >>>


Yleiset suhdannenäkymät alueittain >>>


EK:n Suhdannebarometriaineisto Huhtikuu 2024 >>>


​​​​​​​EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Se on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Kysely tehtiin huhtikuussa Hämeen kauppakamarin ja EK:n jäsenyrityksille. Vastaajayrityksiä oli Hämeestä 97 ja ne työllistävät noin 17 000 henkilöä.