Toi­men­pi­de-esi­tyk­set yri­tys­ten ener­giain­ves­toin­tien tu­ke­mi­sek­si ja kil­pai­lu­ky­vyn pa­ran­ta­mi­sek­si

Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen maakunta, alueen elinkeinoelämä sekä tutkimus- ja koulutustoimijat tekevät tiivistä yhteistyötä Ukrainan sodan vaikutusten ennakoinnissa ja tarpeellisten toimenpiteiden määrittämiseksi.

Suomen johtavassa ympäristömaakunnassa Päijät-Hämeessä on aktiivisesti tutkittu uusia energia- ja ympäristöteknologioita, joilla voidaan korvata fossiilisia polttoaineratkaisuja eri tuotantoprosesseissa ja lämmitysratkaisuissa. Näiden ratkaisujen nopea käyttöönotto on välttämätöntä ja energiariippumattomuuden edistämiseksi tätä työtä tulee kiirehtiä.

Vaihtoehtoisiin energia- ja ympäristöteknologioihin liittyvää kehitystyötä sekä siirtymäajan ratkaisut vaativat valtion tukitoimia juuri nyt. Lahden alueen toimijat, LUT-yliopisto ja Lahden seudun elinkeinoelämän edustajat näkevät näiden ratkaisujen nopean käyttöönoton mahdollisuutena, joka tarjoaa sekä Lahden että Suomen yrityksille uusia työmahdollisuuksia ja vientimarkkinoita.

Lahden seutu voi toimia toimeenpanon ja vaikuttavuuden seurannan pilottialueena.

Esityksemme välttämättömiksi toimenpiteiksi:

1. EU:n vihreän elvytyksen kansallisia painotuksia, toimeenpanon aikataulua ja rahoituksen kohdentamista tulee tarkistaa. Tavoitteena tulee olla, että fossiilisiin polttoaineisiin nojautuvien tuotantovälineiden korvausinvestoinnit ja hajautetun, kotimaisen energiatuotannon rakentamisinvestoinnit voivat käynnistyä laajassa mittakaavassa ja nopealla aikataululla. Nykyiset energiainvestointien tukiprosentit tulee vähintään kaksinkertaistaa, uusiutuvien energiatuotantomuotojen lupaprosesseja nopeuttaa ja yhdenmukaistaa.

Esimerkkejä vaikuttavista investointimahdollisuuksista ja tarpeellisista toimenpiteistä:

  • Tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden lupaprosesseja ja rakentamista tulee sujuvoittaa. Aurinkovoimaloiden kiinteistöverokohtelua tulee lieventää.
  • Liikenteen sähköistymisen ja raskaan liikenteen sähköpolttoaineiden käyttöönottoa pitää nopeuttaa tukemalla teknologiatutkimusta, demonstraatioita sekä julkisia ja yksityisiä investointeja.
  • Lämmöntuotannossa on tuettava siirtymää kohti fossiilivapaita energiaratkaisuja. Erityisesti lämpöpumpputeknologian teknologiakehitys ja käyttöönotto luo mahdollisuuden nostaa energiatehokkuutta ja siirtyä hiilivapaaseen sähköön perustuvaan lämmöntuotantoon sekä kiinteistöissä että teollisuusprosesseissa. Energiavarastoilla voidaan edelleen parantaa lämmöntuotannon kustannustehokkuutta.
  • Teollisuuden ja yhdyskuntien energiatehokkuuden kehittämistä tulee tukea panostamalla sekä kehityshankkeisiin että investointitukiin.
  • Teollisten prosessien keskinäistä energiatehokkuutta voidaan parantaa merkittävästi sektori-integraatiohankkeilla. Esimerkiksi sähköpolttoaineiden tuotannon integrointi muihin teollisiin prosesseihin tarjoaa mahdollisuuksia lämpö- ja materiaalivirtojen tehokkaaseen hyödyntämiseen.
    ​​​​​​​

2. Toimenpiteiden nopean käynnistymisen ja vaikuttavuuden varmistamiseksi esitämme, että LUT-yliopiston resursseja vahvistetaan teknologisten ja liiketaloudellisten ratkaisujen käyttöönoton esteiden tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi.

Allekirjoittaneet:

Lahden kaupunki

Päijät-Hämeen maakuntaliitto

LUT-Yliopisto

Hämeen kauppakamari

Päijät-Hämeen Yrittäjät ry.

Lahden Teollisuusseura ry.

Lahden seudun kuntien omistama elinkeinoyhtiö Ladec Oy