Haulla löytyi 32 tulosta


Ukrainan ja Euroopan unionin asianomaisten ministeriöiden ja muiden kansakuntien viranomaisten edustajat esittelivät Rebuild Ukraine -tapahtuman yhteydessä järjestetyssä hallitustenvälisessä lehdistötilaisuudessa 14.11.2023 näkemyksiään Ukrainan jälleenrakennusmekanismeista. Kuvassa vasemmalta: Anatoly Sushon, Lars Aagaard Moller, Ville Tavio, German Galushchenko, (keskustelun moderaattori), Johan Forssell and Kenan Poleo.

Rebuild Ukraine -konferenssi- ja messutapahtuma keräsi marraskuussa Puolan Varsovaan 550 näytteilleasettajaa ja 3000 kävijää 50 maasta kuuntelemaan ja tapaamaan Ukrainan jälleenrakennuksesta kiinnostuneita tahoja sekä hahmottamaan pian kaksi vuotta kestäneen Venäjän hyökkäyssodan jälkeen avautuvia liiketoimintamahdollisuuksia. Niitä on tarjolla muun muassa rakentamisen, energia-alan, vesi- ja jätehuollon sekä telekommunikaation sektoreilla.

Lue lisää

Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Anne Vanhala (Kuva: Elmo Eklund)

Vastuullisuuden strateginen merkitys kasvussa

Alkuvuodesta OP julkaisi suuryritystutkimuksen, joka esitteli hätkähdyttäviä lukuja suuryritysten paineesta kiristää vastuullisuusvaatimuksiaan alihankintaketjun yritysten suuntaan. Tutkimuksen mukaan 42,4 prosenttia vastaajista kertoi jo vaihtaneensa alihankkijoita tai toimittajia vastuullisuusvelvoitteiden myötä.

Lue lisää

HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä.

Uusia hallitusammattilaisia Hämeen alueelle

Hallitustyöskentelyn osaamista mittaava Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-tutkinto järjestettiin elokuun lopussa. Tutkinnon suoritti hyväksytysti 17 Hämeen kauppakamarin HHJ-kurssin käyneistä. Kauppakamari onnittelee tutkinnon suorittaneita. ”On hienoa, että saimme Hämeen alueelle uusia tutkinnon suorittaneita. Huomionarvoista on, että tällä kertaa tutkinnon suorittaneista yli puolet on naisia. Hallitusammattilainen tunnistaa entistä paremmin hallitustyöskentelyn vastuu- ja huolellisuusvelvoitteet, jotka antavat lisäarvoa yrityksen hallitustyöhön”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Lue lisää

Järkivihreää energiaa ja yhteistyötä Forssan seudulla

Forssan seudulla on yli 150-vuotinen teollisen tekemisen kulttuuri, joka on onnistuneesti mukautunut ja uudistunut kulloistenkin megatrendien mukaisesti. Kiertotalousajattelussa Forssan seutu on ollut jopa edelläkävijä, kun alan klusteria ryhdyttiin kehittämään 1990-luvulla. "Otimme 2010-luvulla käyttöön ”järkivihreyden” käsitteen jo ennen kuin laajemmin alettiin puhua kiertotaloudesta ja vihreästä siirtymästä", kertoo Forssan Yrityskehitys Oy:n (FYK) yrityskehittäjä Satu Nurmi.

Lue lisää

HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä.

​​​​​​​Uusia hallitusammattilaisia Hämeen alueelle

Hallitustyöskentelyn osaamista mittaava Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-tutkinto järjestettiin maaliskuun lopussa. Tutkinnon suoritti hyväksytysti lähes 40 Hämeen kauppakamarin HHJ-kurssin käyneistä. Kauppakamari onnittelee tutkinnon suorittaneita. ”Hyvistä hallitusammattilaisista on pulaa ja on hienoa, että saimme alueellemme uusia tutkinnon suorittaneita. Hallitusammattilainen voi auttaa yritystä esimerkiksi havaitsemaan vastuullisen toiminnan tarjoamat mahdollisuudet uudistumiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Lue lisää

Konsulttitoimisto ja ajatuspaja Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä (Kuva: Nordic West Office)

Teollisuuspolitiikan uusi aikakausi

Nato-ratkaisun nopea sinetöinti, teollisuuden osuus BKT:stä uuteen nousuun, lisäpanoksia T&K-investointeihin sekä vihreän energian varaan rakentuva teollistamisohjelma. Siinä Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilän työlistaa seuraavalle hallitukselle, jonka olisi jatkettava myös työuria, kevennettävä verotusta ja hoidettava liikenneväylien korjausvelka.

Lue lisää

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Taantuma kurittaa kotitalouksia

Vuosi vaihtui sumeissa tunnelmissa. Inflaatio jyllää, lainojen korot ovat nousussa, energian hinta on ollut ennätyskorkealla, valtio on velkaantunut vauhdilla ja Venäjän raakalaismainen sota Ukrainaa vastaan jatkuu. Haastavasta tilanteesta huolimatta ekonomistit ennustavat tälle vuodelle vain lievää ja kestoltaan lyhyttä taantumaa. Alkuvuoden ensimmäisten pörssipäivien kurssit vahvistavat myös sijoittajien uskoa talouden kasvun käynnistymiseen tulevan kesän jälkeen.

Lue lisää

Metsä Groupin ilmasto- ja kiertotalousjohtaja Maija Pohjakallio (Kuvat: Metsä Group)

Metsäkeskustelu kaipaa aitoa dialogia

Metsänomistajat, metsäteollisuus ja luontoväki ovat taittaneet viime aikoina peistä vastuullisesta metsätaloudesta, kestävistä hakkuumääristä ja EU:n ennallistamisvaatimuksista. Metsä Groupin ilmasto- ja kiertotalousjohtajan Maija Pohjakallion mielestä vilkas metsäkeskustelu on tervetullutta. Parempiin tuloksiin kuitenkin päästäisiin kokoontumalla saman pöydän ääreen ja keskittymällä aitoon kehitysdialogiin, sillä Suomi elää metsästä myös tulevina vuosikymmeninä.

Lue lisää

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (Kuva: Valtioneuvoston kuvapankki)

Yritysten energiansäästöteot ovat ratkaisevassa roolissa

Haastavan energiatilanteen vaikutukset tuntuvat laajasti koko Euroopassa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Putinin hinnat heijastuvat voimakkaasti suomalaisyritysten toimintaan kotitalouksien ja julkisen sektorin lisäksi.

Lue lisää

(Kuva: Patrik Lindfors)

Ruotsin talouden kolme kuvaa

Ruotsin talouden tilaa voi karkeasti jakaa kolmeen ryhmään: julkinen talous on erinomaisessa kunnossa, kotitalouksien tilanne on heikentynyt merkittävästi ja yritykset pärjäävät toistaiseksi suhteellisen hyvin.

Lue lisää

Kuvassa Keskuskauppakamarin LUJAT-hankkeen johtaja Panu Vesterinen ja HVK:n infrastruktuuriosaston johtaja Jarna Hartikainen. (Kuva: Meeri Utti)

Huoltovarmuus haastaa myös yrityskenttää

Koronapandemia ja Ukrainan sota ovat nostaneet kansallisen huoltovarmuuden taas arvoonsa. Kriittisen infran ja elintärkeiden palveluiden toimivuus kriisitilanteissa ovat kuitenkin pääosin kotimaisen yritysverkoston varassa. Siksi oman toiminnan jatkuvuudesta myös kriisien keskellä kannattaa pitää huolta, muistuttaa Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) infrastruktuuriosaston johtaja Jarna Hartikainen.

Lue lisää

Kasvumahdollisuudet NATO-hankinnoissa

Suomesta tuli virallisesti 5.6.2022 NATO:n tarkkailijajäsen ja nyt jo 23 jäsenvaltioista on myös ratifioinut liittymisemme. Vahva luottamus on, että Suomi kutsutaan nopealla aikataululla täysjäseneksi Turkin poliittisesta pelistä huolimatta. Samalla Suomesta tulee merkittävä eurooppalainen jäsen maailman vahvimpaan puolustusliittoon.

Lue lisää

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Kaasua putkeen!

Venäjän raakalaismainen hyökkäys itsenäiseen eurooppalaiseen Ukrainaan on järisyttänyt maailman rauhaa ja synkistänyt talousnäkymät. Epävarmuus tulevaisuudesta on kaikkien mielessä. Syttyykö kolmas maailmansota, mikä on Suomen asema arvaamattoman Venäjän rajanaapurina ja miten oman henkilökohtaisen taloutemme käy?

Lue lisää

Dallasin suurkaupunkialueelle muuttaa vuosittain Tampereen verran väkeä.

Hämeen kauppakamarin USA:n kirjeenvaihtaja: Kasvua ja hintojen nousua – vielä ehtii mukaan

US Bureau of Labor Statistics kertoo, että USA:n kuluttajahintojen inflaatio ehti laukata maaliskuussa jo 8,5 prosentin tasolla, mutta hidastui 8,3 prosenttiin huhtikuussa. Ruoan hinta on noussut 9,4 prosenttia. Kuluttajat jatkavat kuitenkin kuluttamista ja luottokorttiostokset ovat kasvussa.

Lue lisää

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Nyt on etsittävä uusia energiaratkaisuja

Venäjän raakalaismainen hyökkäys itsenäiseen eurooppalaiseen Ukrainaan on järisyttänyt maailman rauhaa ja synkistänyt talousnäkymät. Epävarmuus tulevaisuudesta on kaikkien mielessä.

Lue lisää

Toi­men­pi­de-esi­tyk­set yri­tys­ten ener­giain­ves­toin­tien tu­ke­mi­sek­si ja kil­pai­lu­ky­vyn pa­ran­ta­mi­sek­si

Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen maakunta, alueen elinkeinoelämä sekä tutkimus- ja koulutustoimijat tekevät tiivistä yhteistyötä Ukrainan sodan vaikutusten ennakoinnissa ja tarpeellisten toimenpiteiden määrittämiseksi.

Lue lisää

Hämeen alueelle uusia hallitusammattilaisia

Hallitustyöskentelyn osaamista mittaava Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-tutkinto järjestettiin marraskuussa. ”HHJ-tutkinto järjestettiin 16.11. neljättä kertaa etänä. Hämeen kauppakamarin alueelta tutkinnon läpäisi 13 henkilöä, joista yhdeksän on Päijät-Hämeestä ja neljä henkilöä Kanta-Hämeestä”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. Kauppakamari onnittelee tutkinnon suorittaneita.

Lue lisää

Kultaiset elämäntyömerkit elinkeinoelämän toimijoille

Hämeen kauppakamari huomioi syyskokouksessa Keskuskauppakamarin kultaisella elämäntyömerkillä aktiivisia pitkän linjan toimijoita. Elämäntyömerkit myönnettiin tunnustuksena ansiokkaasta työstä Hämeen elinkeinoelämän hyväksi.

Lue lisää

Vastuullisuusjohtaja Noomi Jägerhorn, Posti

Kohti päästötöntä logistiikkaa

Postin tehtävänä on kuljettaa ihmisten tarvitsemia asioita. Olemme olemassa, jotta vastaanottajalle merkitykselliset asiat kulkevat sinne, missä niitä tarvitaan - oli kyse sitten verkkokaupan paketista tai yrityksen sisällä kulkevista massiivisista koneista.

Lue lisää

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Liikenne murroksessa

Suomi on pitkien etäisyyksien maa. Vienti ja tuonti tukeutuu vahvasti meriliikenteeseen, ulkomaanmatkat ovat lentoliikenteen varassa ja kotimaan rahti- ja henkilöliikenne hoidetaan pääosin kumipyöräliikenteellä. EU:n, ja erityisesti Suomen, tiukat päästövähennystavoitteet kohdistuvat voimakkaasti liikenteeseen. Nyt tehtävillä päätöksillä on suuret vaikutukset Suomen elinkeinoelämän tulevaisuuteen. Ratkaisujen pitää olla realistisia ja oikein mitoitettuja.

Lue lisää

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen valmistautuu HHJ-kurssin luentoon.

Hämeen alueelle 23 uutta hallitusammattilaista

Yrityksen hallitustyöskentelyn osaamista mittaavaan HHJ-tutkintoon osallistui toukokuussa 521 henkilöä, joista 477 läpäisi kokeen. ”Koronan vuoksi Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-tutkinto järjestettiin kolmatta kertaa etänä. Hämeen kauppakamarin alueelta HHJ-tutkinnon läpäisi 23 henkilöä, joista Päijät-Hämeestä on 15 ja Kanta-Hämeestä kahdeksan henkilöä”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. Kauppakamari onnittelee tutkinnon suorittaneita.

Lue lisää

Forssassa järjestettiin huhtikuussa kiertotalouden virtuaalitapahtuma Frush, jossa oli mukana 1350 katselijaa. Tapahtumassa tulevaisuustutkija Ilkka Halava piti esityksen aiheesta "Tulevaisuuden työelämä".

MAINOS: Forssan Yrityskehitys Oy - Forssan kaupungilla tekemisen meininki

Forssa on 35 000 asukkaan talousalueen keskus yrityselämässä sekä palveluissa. Forssa tunnetaan rakennustuoteteollisuuden, elektroniikan, graafisen alan, metallin, elintarviketeollisuuden sekä ympäristöalan yritystoiminnasta ja osaamisestaan.

Lue lisää

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen (vas.) ja Revisium Oy:n asiantuntija, KTM Henry Kampman HHJ-kurssin kahvitauolla.

Hämeeseen 18 uutta hallitusammattilaista

Yrityksen hallitustyöskentelyn osaamista mittaavaan HHJ-tutkintoon osallistui marraskuussa 284 henkilöä, joista 258 läpäisi kokeen. ”Koronan vuoksi Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-tutkinto järjestettiin toista kertaa etänä. Hämeen kauppakamarin alueelta HHJ-tutkinnon läpäisi 18 henkilöä, joista Päijät-Hämeestä on 12 ja Kanta-Hämeestä kuusi henkilöä”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. Kauppakamari onnittelee tutkinnon suorittaneita.

Lue lisää

24.11.2020 webinaari: Näin saat talousjohtajasi rakastamaan markkinointia

Avartava koulutus, jossa markkinointi kytketään suoraan toimintaan ja sen vaikutukset todennetaan kassavirtatuloksena. Tämä jos mikä puhuttelee sekä talousihmisiä että modernia markkinoivaa yritysjohtoa. Voiko brändisi elää ilman tätä?

Lue lisää

Näin saat talousjohtajasi rakastamaan markkinointia 24.11.2020

Päivämäärä: 24.11.2020 13:00 - 16:00
Sijainti: Verkkokoulutus omalta koneelta, Webinaari

Hansdotter ja Strategic Accounting ovat rakentaneet yhdessä mielet seisauttavat ja tajunnan avartavan koulutuksen, jossa markkinointi kytketään suoraan toimintaan ja sen vaikutukset todennetaan kassavirtatuloksena. Tämä jos mikä puhuttelee sekä talousihmisiä että modernia markkinoivaa yritysjohtoa. Voiko brändisi elää ilman tätä?

Jotta markkinoinnin tehoa edes kannattaa yrittää mitata, se tulee ensin siivota ja järjestää.Toimenpidevalikoimasta poistetaan kaikki, mikä ei tuota lisäarvoa.

Koulutuksessa:
• Käydään läpi esimerkkejä yrityksen mahdollisuuksista karsia markkinointiviestinnästä aikasyöpöt ja fokusta häiritsevät rönsyt
• Kerrotaan metodeja viestien selkeyttämiseen ja muutoksen jalkauttamiseen
• Tehdään harjoitteita asiakaskeskeisyydestä ja kerrotaan, miten kurinalaisuus on kaupallisuutta
• Kerrotaan, kuinka työn saavutuksia ja tulosta mitataan rahassa – kalibroidaan mittari, kassavirtatulos

Miksi osallistua koulutukseen?
• Haluat tietää mikä markkinoinnissa toimii
• Haluat, että pystyt todentamaan sen rahassa, ei mutuna
• Huomaat kuinka markkinoinnissa päästään turhasta ytimeen
• Näet esimerkein, että se toimii ja on mitattavaa
• Innostut työkaluista ja toimintatavasta

Osallistumismaksu: jäsenetuhinta 280 euroa/henkilö + alv 24% ja hinta 405 euroa/henkilö + alv 24%. Ilmoittautuminen ma 23.11. klo 12 mennessä.

Lue lisää

Afrikka on mahdollisuuksien manner – myös suomalaisyrityksille

EU:n kansainvälisistä kumppanuuksia vastaavan komissaarin Jutta Urpilaisen mukaan kahden maanosan tiiviimmälle yhteistyölle on viruskriisin keskellä ja etenkin sen jälkeen entistä enemmän tarvetta.

Lue lisää

Uusia hallitusammattilaisia Hämeeseen

Yrityksen hallitustyöskentelyn osaamista mittaavaan HHJ-tutkintopäivään osallistui marraskuussa 296 henkilöä, joista 277 läpäisi kokeen. ”Hämeen kauppakamarin alueelta HHJ-tutkinnon läpäisi 13 henkilöä, joista seitsemän on Lahdesta, kolme Hämeenlinnasta ja yksi henkilö Asikkalasta, Hartolasta sekä Heinolasta”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ”Hämeen kauppakamari onnittelee tutkinnon suorittaneita.”

Lue lisää

Hämeestä 23 läpäisi HHJ-tutkinnon

Yrityksen hallitustyöskentelyn osaamista mittaavaan HHJ-tutkintopäivään osallistui huhtikuussa 326 henkilöä, joista 298 läpäisi kokeen. ”Hämeen kauppakamarin alueelta HHJ-tutkinnon läpäisi 23 henkilöä, joista 15 on Lahdesta, neljä Hämeenlinnasta, kaksi Forssasta sekä yksi henkilö Hollolasta että Orimattilasta”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ”Hämeen kauppakamari onnittelee tutkinnon suorittaneita.”
​​​​​​​

Lue lisää

Hämeestä 18 läpäisi HHJ-tutkinnon

Yrityksen hallitustyöskentelyn osaamista mittaavaan HHJ-tutkintoon osallistui lokakuussa 341 henkilöä, joista 289 läpäisi kokeen. ”Tutkinnon läpäisi 85 prosenttia osallistuneista ja läpäisyprosentti on normaalissa vaihteluvälissä. Hämeen kauppakamarin alueelta HHJ-tutkinnon läpäisi Päijät-Hämeestä kymmenen ja Kanta-Hämeestä kahdeksan henkilöä”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ​​​​​​​

Lue lisää

Hämeestä 18 läpäisi HHJ-tutkinnon

Yrityksen hallitustyöskentelyn osaamista mittaavaan HHJ-tutkintoon osallistui marraskuussa 213 henkilöä, joista 191 läpäisi kokeen. ”Hämeen kauppakamarin alueelta HHJ-tutkinnon läpäisi 18 henkilöä”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. Tutkinnon suoritti hyväksytysti Lahdesta 12, Asikkalasta kaksi sekä Hartolasta, Hattulasta, Heinolasta ja Hollolasta yksi henkilö.

Lue lisää

Hämeessä ennätysmäärä HHJ-tutkinnon suorittaneita

Yrityksen hallitustyöskentelyn osaamista mittaavaan HHJ-tutkintoon osallistui huhtikuussa 282 henkilöä, joista 249 läpäisi kokeen. ”Hämeen kauppakamarin alueelta HHJ-tutkinnon läpäisi ennätyksellisesti 27 henkilöä”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. Tutkinnon suoritti hyväksytysti Lahdesta 12, Hämeenlinnasta seitsemän, Forssasta, Hollolasta ja Orimattilasta kaksi sekä Jokioisilta ja Vääksystä yksi henkilö. ​​​​​​​

Lue lisää