Turvallisuus ei ole vain uhkia ja riskejä

Kyberturvallisuuspalveluiden johtaja, sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll, Innofactor Oyj

Turvallisuusasiat ja turvallisuuspolitiikka kiinnostavat tässä hetkessä yritysjohtoa poikkeuksellisen paljon. Vastaavaa kiinnostusta en ole nähnyt, vaikka turvallisuusasioiden parissa olen työskennellyt 25 vuotta. Turvallisuusympäristömme on muuttunut merkittävästi ja lyhyessä ajassa.

Puhe ja arviot turvallisuudesta eivät saa olla ainoastaan turvattomuutta ilmentäviä, eli puhetta uhkista ja riskeistä. Turvallisuus on ensisijaisesti nähtävä tämän päivän yritystoiminnassa positiivisena ja mahdollistavana asiana – luottamuksen perustana. Turvallisuus ja luottamus kulkevatkin käsi kädessä. Uhkien oikeanlainen tiedostaminen ja niihin varautuminen lisäävät luottamusta, ja asiakkaan luottamuksesta huolehtiminen on hyvin keskeinen arvo yrityksen liiketoiminnan menestymiselle. Turvallisuus työpaikalla on puolestaan yksi edellytys osaajien pysyvyydelle.

Muuttunut turvallisuustilanne avaa myös uudenlaisia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille, erityisesti pian realisoituvan Nato-jäsenyyden myötä. Nato on kehittämässä uudenlaisia sotilaallisia kyvykkyyksiään ja uuden strategisen konseptinsa myötä panostamassa aiempaa enemmän yhteistyöhön jäsenmaidensa yritysten kanssa. Tarpeet ovat hyvin moninaiset ja tässä suomalaisten yritysten ja poliittisten päättäjien kannattaa olla aktiivisia. Esimerkiksi suomalaiset kyberratkaisut ja -palvelut sekä laajemmin innovatiiviset teknologiaratkaisut saavat Nato-jäsenyyden myötä selkeästi aiempaa laajemman markkinamahdollisuuden.

On hyvä muistaa, että Suomea on pidetty vakaana ja turvallisena valtiona, jossa on nimenomaan turvallista tehdä liiketoimintaa. Nato-jäsenyyden myötä turvallisuutemme uskottavuus vahvistuu entisestään, millä on myönteinen vaikutus esimerkiksi sijoittamistoiminnalle. Nato-jäsenyys vahvistaa kansainvälistä asemaamme ja pienentää maariskiä.

Turvallisuus ei ole itsestäänselvyys − sen eteen on tehtävä jatkuvasti töitä. Meillä on erinomainen mahdollisuus profiloitua turvallisuudella ja vakaudella sekä kyvyllämme vastata nouseviin uhkiin. Suomen profiloituminen kiinnostavana ja turvallisena sijoittautumispaikkana sekä investointien kohteena on yrityksille ja Suomelle merkittävä tekijä.

Globaalissa teknologiakamppailussa Suomi ja yrityksemme ovat jatkossa yhä vahvemmin mukana, halusimme sitä itse tai emme. Tässä kamppailussa menestyminen on Suomen kilpailukyvyn tulevaisuudelle elintärkeä asia. Tarvitsemme lisääntyvissä määrin osaajia ja teknologisia
innovaatioita, mutta juuri teknologian turvallisuuden huomioimisessa ja luottamuksen rakentamisessa on mittava mahdollisuus Suomelle. Meihin voi luottaa.

Kirjoittaja on Innofactor Oyj:n kyberturvallisuuspalveluiden johtaja, sotatieteen tohtori Jarno Limnéll.
​​​​​​​

Kirjoitus on aiemmin julkaistu Hämeen kauppakamarin lehdessä 3/2022.