Kauppasodan uhka ja Brexit näkyvät suhdanneodotuksissa

Hämeen teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen yritysten suhdannetilanne oli heinäkuussa lievästi tavanomaista parempi, selviää Hämeen kauppakamarin ja EK:n yhteistyössä tekemästä Suhdannebarometrikyselystä. ”Hämeessä yritysten suhdanteet ovat säilyneet hyvinä. Myös lähikuukausien odotetaan säilyvän positiivisina, vaikka näkymiä varjostavat epävakaat maailmanmarkkinat”, arvioi Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ​​​​​​​

Heinäkuussa Hämeessä vastanneista yrityksistä 67 prosenttia arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan ja 12 prosenttia ennakoi kohentumista lähitulevaisuudessa. Hämeessä toimivien yritysten suhdanneodotukset ovat lähellä koko maan keskiarvoa.

Tuotanto- ja myyntimäärät pysyivät huhti-kesäkuussa kausivaihtelu huomioon ottaen likimain ennallaan ja tuotannon ennakoidaan lisääntyvän syksyn lähestyessä. ”Vastanneista 89 prosenttia arvioi tuotannon määrän olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana yhtä suuri tai suurempi kuin heinäkuussa”, Eerikäinen kertoo.

”Henkilökunnan määrän lievä kasvu on positiivista”

Hämeessä yritysten henkilökunnan määrä kasvoi jonkin verran toisella vuosineljänneksellä ja kausivaihtelu huomioon ottaen työvoimaa lisättäneen myös kolmannella neljänneksellä.

”On positiivista, että henkilökunnan määrä on ollut lievässä kasvussa ja jatkanee kasvua myös kolmannella kvartaalilla. Vastanneista 86 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana yhtä suuri tai suurempi kuin heinäkuussa”, toteaa Eerikäinen.

Heinäkuussa yritysten tuotannon kasvun suurimmaksi esteeksi nousi riittämätön kysyntä, mutta edelleen osaavan työvoiman puute vaikuttaa yrityksiin. ”Vastanneista yrityksistä 33 prosenttia kertoo tuotannon kasvun esteeksi ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden. Se on vain prosentin vähemmän kuin huhtikuussa”, sanoo Eerikäinen.

”Tiivistimme EK:n kanssa yhteistyöstä kyselyn osalta ja nyt saimme lähes kaksinkertaisen määrän vastaajayrityksiä, jotka myös työllistävät lähes kaksi kertaa enemmän kuin aikaisemmissa kyselytutkimuksissa mukana olleet yritykset”, Eerikäinen toteaa.


Lisätietoja: Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303


EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Se on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Kysely tehtiin Hämeen kauppakamarin ja EK:n jäsenyrityksille. Vastaajayrityksiä oli 116, jotka työllistävät yli 20 100 henkilöä.


EK:n Suhdannebarometriaineisto heinäkuu 2019


Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.