Kauppakamarit siirtyvät Euroopan unionin yleisen alkuperätodistuksen käyttöön syksystä alkaen vähitellen

Suomen kauppakamarit ottavat Euroopan unionin yleisen alkuperätodistuksen käyttöön syksystä alkaen. Muutos koskee vain lomakkeen nimeä ja se liittyy Euroopan unionin tullilainsäädännön kokonaisuudistukseen. Euroopan unionin (European Union) ja Euroopan yhteisön (European Community) yleistä alkuperälomaketta voidaan käyttää rinnatusten 1.5.2019 asti, mutta siirtymistä Euroopan unionin yleisen alkuperälomakkeen käyttöön suositellaan siirryttävän syksystä alkaen vähitellen. ​​​​​​​

Useat Euroopan maat käyttävät jo nyt Euroopan unionin yleistä alkuperälomaketta. Jatkossa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että Euroopan unionin yleistä alkuperälomaketta käytetään silloin, kun alkuperäksi on merkitty European Union – Finland (tai muu EU maa) ja vastaavasti Euroopan yhteisön yleistä alkuperälomaketta silloin, kun alkuperäksi on merkitty European Community – Finland (tai muu EU maa). Alkuperätodistuksen ja sen kopion on molempien oltava, joko Euroopan unionin tai Euroopan yhteisön lomakkeita.

Uuteen alkuperätodistuslomakkeeseen tulee nimimuutos:

European Community -> European Union

Huom! Jatkossa sähköisessä e-vientiaskirjapalvelussa asiakas valitsee järjestelmästä alkuperämaaksi joko European Community tai European Union riippuen siitä kumpia lomakkeita hänellä on käytettävissä.

Alkuperätodistuksen numeron eteen kirjautuu e-vientiasiakirjapalvelussa automaattisesti tunnus FI.

Uudet lomakkeet on myös numeroitu ja niihin on merkitty lomakkeiden painajan sekä painopaikan nimi.


Lisätietoja ja uusien lomakkeiden tilaukset:

Hämeen kauppakamari, Lahden toimisto
Tiina Halmeenmaa
tiina.halmeenmaa(at)hamechamber.fi
p. 040 455 5618

Hämeen kauppakamari, Hämeenlinnan toimisto
Nina Karilahti
nina.karilahti(at)hamechamber.fi
p. 040 451 7451