Kauppakamari kannustaa panostamaan paikallisiin yrityksiin

Edistääkseen alueellista verkostoitumista Hämeen kauppakamari on ottanut käyttöön Tavata-sovelluksen jäsenyritysten verkostoitumistyökaluksi muun muassa uusien liikesuhteiden luomiseksi. ”Verkostoimalla yrityksiä ja yhteisöjä keskenään vahvistamme alueemme elinvoimaisuutta. Paikallisuus on usein myös ympäristövastuullisuutta. Kuljetusmatkat lyhenevät, yhteydenpito nopeutuu ja hiilijalanjäljet pienenevät. Support your local -asenne kantaa pitkälle”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ​​​​​​​

Hämeen kauppakamariin kuuluu lähes tuhat yritys- ja yhteisöjäsentä, jotka valmistavat tai hankkivat mahdollisesti jo lähiseudulla tarjolla olevia tuotteita ja palveluita. Monelle yritykselle luotettava yhteistyökumppani saattaa löytyä aivan läheltä omaa toimipaikkaa.

Kauppakamarin käyttöönottaman Tavata-sovelluksen avulla kauppakamarin jäsenillä on mahdollisuus markkinoida helposti ja tehokkaasti omia tuotteitaan ja palvelujaan sekä etsiä luotettavia paikallisia yhteistyökumppaneita ja kontakteja Hämeestä.

Tavata-sovellus yritysmaailman verkostoitumistyökaluksi

Lahtelaisyritys Tavata Globalin kehittämän Tavata-sovelluksen toimintaperiaatteena on halu auttaa uusien yrityskontaktien löytämisessä. Sovellus tehostaa ajankäyttöä ja verkostoitumista tapahtumissa sekä tarjoaa uusia mahdollisuuksia hyödyntää verkostoja.

Tavata-sovellus auttaa tapahtumiin ja verkostotilaisuuksiin osallistuvia löytämään ne yhteyshenkilöt, joiden kiinnostuksen kohteet osuvat omiin tarpeisiin. Sovellus mahdollistaa tapaamisten sopimisen ja tuloksellisen verkostoitumisen ennen tapahtumaa, sen aikana ja myös sen jälkeen. Järjestäjille sovellus tarjoaa työvälineet tapahtumiin, rekrytointitilaisuuksiin ja sosiaalisiin verkostoihin.


Lisätietoja:

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303

Tavata Global Oy:n toimitusjohtaja Kirsi Vuollet, p. 0400 800 905

Tavata Global Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jari Puranen, p. 0400 715 726


Lisätietoja Tavata-sovelluksesta tästä linkistä: https://tavata.events/


Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.


(Kuva Gerd Altmann, Pixabay)