Janakkala Hämeen kauppakamarin jäseneksi

Janakkalan kunnanjohtaja Tanja Matikainen

Janakkalan kunta liittyi Hämeen kauppakamarin jäseneksi ja lisää vaikuttamismahdollisuuksiaan. ”Janakkala on hyvä esimerkki kunnasta, joka haluaa vahvistaa elinvoimaansa ja tämä toteutuu parhaiten panostamalla kunta- ja yritysyhteistyöhön”, korostaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen tyytyväisenä.

Janakkalassa on monipuolinen yritysrakenne, mikä on kunnassa tarjolla olevien palveluiden ja työpaikkojen kannalta olennainen asia.

”Kunnan aktiivinen jäsenyys Hämeen kauppakamarissa auttaa myös Janakkalassa toimivia yrityksiä”, toteaa Janakkalan kunnanjohtaja Tanja Matikainen.

”Lisäksi jäsenyys mahdollistaa meille monipuoliset vaikuttamismahdollisuudet esimerkiksi valiokuntatyöskentelyn kautta. Verkostoituminen alueen toimijoiden kanssa luo hyvät puitteet vaikuttaa kuntaamme koskettaviin tärkeisiin asioihin”, Matikainen lisää.

Hämeen kauppakamarin toiminnassa korostuu vahva alueellinen rooli ja kauppakamarin tärkeimpinä tehtävinä on edistää toiminta-alueensa elinvoimaa ja yritysten toimintaa sekä kasvua alueella. Kauppakamarin jäsenistön tarpeet määrittävät vaikuttamisen kohteet ja painopisteet sekä maakunnallisesti että valtakunnallisesti.

Hämeen kauppakamarin ja Janakkalan kunnan yhteisenä vaikuttamiskohteena on Moreeni-Rastikankaan kehittäminen. ”Pyrimme yhdessä vaikuttamaan Moreeni-Rastikangas -logistiikkakeskuksen rakentamiseen sekä Kanta-Hämeen raakapuulastausasemien toimintojen siirtämiseksi Janakkalaan”, Eerikäinen kertoo.

”Alueemme kuntien elinvoimaisuuden lisäksi vaikuttamisen painopisteitämme ovat muun muassa osaavan työvoiman saatavuus, liikenneyhteydet ja kaavoitus. Yhdessä voimme vaikuttaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja kilpailukykyyn, kuten myös alueemme vetovoimaan asukkaiden, Hämeessä jo toimivien ja mahdollisten uusien yritysten osalta”, painottaa Eerikäinen.

Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Häme, Kanta-Hämeestä Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen. Hämeen kauppakamariin kuuluu 18 kuntaa ja kaupunkia sekä yli 900 jäsenyritystä ja -yhteisöä.


Lisätietoja:

Janakkalan kunnanjohtaja Tanja Matikainen, p. 050 579 0892

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303


Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.