Hämeessä vt 12 eteläinen kehätie on kriittisin kehittämiskohde

Kauppakamarit ovat koonneet Suomen tärkeimmät liikenteen korjaus- ja kehittämiskohteet. Suomen hallitus voi hyödyntää listaa päättäessään väylähankkeiden pidemmän aikavälin investoinneista. ”Vt 12 eteläinen kehätie on alueemme kriittisin kehittämiskohde. Liikenneväylien kunnolla ja sujuvuudella on suora vaikutus yritysten kilpailukykyyn, sijoittumiseen ja investointipäätöksiin”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ​​​​​​​

Hämeen kauppakamari on yhdessä jäsenyritystensä ja Keskuskauppakamarin kanssa listannut hankkeita, joilla yritysten kilpailukykyä parannetaan liikenneyhteyksien osalta. Hämeen kannalta kriittisimmiksi hankkeiksi nousivat listalla vt 12 eteläinen kehätie, vt 2 Helsinki-Forssa-Pori palvelutason parantaminen vaiheittain ja vt 10. Myös HHT-kasvukäytävä ja Helsinki-Riihimäki–rataosan kapasiteetin lisääminen luovat paineita liikenneväylien kehittämiseksi Hämeessä.

Päijät-Hämeen yritysjohtajat ovat vaatineet valtatie 12 eteläisen kehätien rakentamista. ”Odotamme Suomen hallitukselta positiivista päätöstä rakentamisesta tulevassa hallituksen kehysriihessä”, sanoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ”Myönteinen päätös saisi alueemme talouden rattaat pyörimään ja loisi uskoa yritysten tulevaisuuden näkymiin”, Eerikäinen jatkaa.

Kehätielinjaus parantaa erityisesti elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta. Kehätien rakentaminen vaikuttaa merkittävästi myös liikenneturvallisuuteen, asuinympäristön viihtyisyyteen ja seudun vetovoimaisuuteen.

Kiireellisiä kohteita Hämeessä ovat myös vt 2 ja vt 10

Hämeen kauppakamarin alueella vt 2 Helsinki-Forssa-Pori palvelutason parantaminen vaiheittain ja vt 10 ovat myös kiireellisiä kehittämiskohteita.

Valtatie 2 akuuteimmat parannustoimenpiteet kohdistuvat Forssan eteläpuolelle ja Humppilan alueelle. Valtatien 10 osalta tarvitaan liikenteen kehittämisjärjestelyjä Hämeenlinnan alueella Hattelmala-Eteläinen ja Katuman liittymässä.

“Kauppakamarien esittämillä toimilla voidaan poistaa kuljetusten pullonkauloja ja parantaa väylien kapasiteettia, sujuvuutta sekä liikenneverkon toimivuutta”, arvioi Keskuskauppakamarin liikenneasiantuntija Kaisa Saario.

Hallitus päätti helmikuun alussa ylimääräisen 600 miljoonan euron panostuksesta liikenteen korjausvelkaan. Korjaukset kohdistuvat huonokuntoisten tieosuuksien peruskorjauksiin, ja toimenpiteillä on tarkoitus katkaista tieverkoston rapautuminen. Hallitus päätti tämän lisäksi 364 miljoonan lisäpanostuksesta liikenneväylien korjauksiin ja pienimuotoisiin investointeihin, kuten risteysjärjestelyihin.

“Kauppakamarien priorisoitua listausta voidaan hyödyntää, kun hallitus listaa pidemmän aikavälin investointiohjelman väylähankkeet. Tällä varmistetaan, että rajalliset resurssit käytetään elinkeinoelämän kilpailukykyä lisääviin investointeihin”, sanoo Saario.

Lisätietoja:

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303
Keskuskauppakamarin liikenneasiantuntija Kaisa Saario, p. 040 5613 597

Katso kauppakamarien lista elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta keskeisimmistä liikenneväylien korjaus- ja kehittämishankkeista alueittain.


Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.