Hämeen kauppakamarin yritysbarometri: Vienti vahvistaa Hämeen kasvua

Hämeen kauppakamarin alueen yrityksistä 49 % ilmoittaa liikevaihtonsa olevan vuonna 2018 suurempi verrattuna vuoteen 2017, selviää kauppakamarin kesäkuussa tekemästä barometrikyselystä. ”Yritysten vientinäkymät ovat suotuisat ja 36 % vastanneista arvioi viennin kasvavan seuraavien kuuden kuukauden aikana. Viennin saldoluku on +32 (*), kun vastaava luku joulukuussa oli +17”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ​​​​​​​

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 91 % arvioi liikevaihdon olevan suurempi tai yhtä suuri nyt kuin seuraavien kuuden kuukauden aikana.

Teknologiakonserni DA-Groupin toimitusjohtaja Sami Kotiniemi kertoo odotusten olevan erityisesti viennin kasvussa. ”Liikevaihdon kasvuodotukset ovat realisoitumassa tämän vuoden lopulla ja ensi vuoden aikana”, toteaa Kotiniemi. ”Vienti toimii meillä nyt kasvun moottorina ja sen osuus liikevaihdostamme on kasvanut jo yli puoleen”, Kotiniemi sanoo.

Yritysten tilauskannat ovat 40 % suuremmat verrattuna viime syksyyn. Tilauskannan saldoluku on +26, kun joulukuussa se oli +34. Vastanneista 43 % uskoo tilauskannan kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Yritysten investointihalukkuus on jatkunut positiivisena vuoden 2018 alkupuolella; saldoluku on +7, kun joulukuussa se oli +11.

Handelsbankenin konttorinjohtaja Matti Nieminen Lahdesta vahvistaa yritysten investointihalukkuuden. "Tilanne on kyllä oleellisesti muuttunut vuodentakaisesta. Laajennusinvestointeja on paljon vireillä ja yrityskauppojen määrä on selvässä kasvussa. Tämä on näkynyt rahoitushakemusten määrän merkittävänä kasvuna", Nieminen sanoo.

Vastanneista yritysjohtajista 56 % pitää toimialansa yleistä tunnelmaa optimistisena tai erittäin optimistisena ja 32 % normaalina.

Pula ammattitaitoisesta työvoimasta vaikuttaa jo yritysten kasvumahdollisuuksiin

Forssan seudulla 57 % vastanneista yrityksistä piti työvoiman saatavuutta toiminta-alueellaan heikkona. Vastaava luku Lahden seudulla on 46 % ja Hämeenlinnan seudulla 44 %.

”Hämeessä, niin kuin koko Etelä-Suomessa, on ollut jo yli kaksi vuotta huutava pula esimerkiksi metallialan osaajista sekä hotelli- ja ravintola-alan ammattilaisista”, toteaa Baronan seniorikonsultti Jussi Miettinen.

”Harvoista työttömistä työnhakijoista on suoraan apua yritysten tarpeisiin. Avuksi ovat olleet työllistämistä edistävät koulutusohjelmat ja muuntokoulutukset, mutta tämän hetken kysyntää ne eivät ratkaise. Kansainvälinen rekrytointi EU-maista ja kolmansista maista pystyy palvelemaan nykytarvetta nopeammin kuin pitkähköt koulutusohjelmat”, Miettinen jatkaa. ”Metallialalle ei kuitenkaan ole yhteishaussa hakijoita, joten eivät työttömätkään ole alasta innostuneita.”

Yrityksistä 80 % kertoo henkilöstömääränsä olevan yhtä suuri tai suurempi vuonna 2018 verrattuna edelliseen vuoteen. Seuraavien kuuden kuukauden aikana 63 % arvioi työntekijämäärän pysyvän samana ja 27 % kasvavan.


(* Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.)


Lisätietoja:

Baronan seniorikonsultti Jussi Miettinen, p. 0400 670 152

DA-Group -konsernin toimitusjohtaja Sami Kotiniemi, p. 029 0800 922

Handelsbankenin Lahden konttorinjohtaja Matti Nieminen, p. 050 339 0979

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303


Hämeen kauppakamarin 12.6.-20.6.2018 tekemään kyselyyn vastasi 142 jäsenyritystä ja vastausprosentti on 17 %.


Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.


(Kuva Pixhill.com/Sergey Nivens)