Hämeen kauppakamarilta 200 000 euroa HAMK:ille ja LUT:ille

"

Hämeen kauppakamarin hallitus päätti juhlarahastostaan lahjoittaa 200 000 euroa Hämeen ammattikorkeakoululle (HAMK) ja Lappeenrannan–Lahden teknilliselle yliopistolle (LUT). ”Ensi vuosi on Hämeen kauppakamarin 80-vuotisjuhlavuosi ja lahjoituksilla rahoitetaan Hämeen ammattikorkeakoulun tutkijayliopettajien työtä ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) viisivuotista professuuria”, kertoo Hämeen kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Pekka Vihma.

"
"

Hämeen kauppakamarin hallitus päätti juhlarahastostaan lahjoittaa 200 000 euroa Hämeen ammattikorkeakoululle (HAMK) ja Lappeenrannan–Lahden teknilliselle yliopistolle (LUT). ”Ensi vuosi on Hämeen kauppakamarin 80-vuotisjuhlavuosi ja lahjoituksilla rahoitetaan Hämeen ammattikorkeakoulun tutkijayliopettajien työtä ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) viisivuotista professuuria”, kertoo Hämeen kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Pekka Vihma.   Hämeen kauppakamarin lahjoituksesta 50 000 euroa suunnataan Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Bio tutkimusyksikön Kestävä biotalous -tutkijayliopettajan työn rahoitukseen ja toinen 50 000 euroa suunnataan HAMK Smart tutkimusyksikön Älykkäät ratkaisut -tutkijayliopettajan työn rahoitukseen.  Lisäksi Hämeen kauppakamarin lahjoituksesta 100 000 euroa suunnataan Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) Markkinointi, kuluttajakäyttäytyminen digitaalisessa ympäristössä -professuurin rahoitukseen.  Kauppakamarin tarkoituksena on lahjoituksilla tukea alueensa yritysten osaavan työvoiman saatavuutta.  ”Alueellamme tarvitaan digitalisaation ja kiertotalouden osaajia. Kiertotalous ja alustatalouden teknologiaratkaisut, kuten IoT:n ja big data, ovat sekä Kanta-Hämeessä että Päijät-Hämeessä sijaitsevien yritysten vahvoja toimialoja ja tarvitsemme uudenlaista osaamista myös markkinointityöhön ja tulevaisuuden varalle”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.  ”Kauppakamarin hallitus haluaa viiden vuoden ajan seurata lahjoitusten vaikuttavuutta alueemme yritystoimintaan ja uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Odotamme vuosittain saavamme tutkijayliopettajien ja professorin tutkimustuloksista sekä kehitysideoista tietoa kauppakamarin eri tapahtumissa”, Vihma korostaa.  Juhlarahaston lahjoitukset luovutettiin Hämeen kauppakamarin kevätkokouksessa Lahdessa 21.5.2019.  Lisätietoja:    Hämeen kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Pekka Vihma, p. 0400 485 444 Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303                              Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

"