Häme luottaa tulevaisuuteen

Hämeen teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen yritysten suhdannetilanne on suotuisa, selviää EK:n huhtikuussa tekemästä Suhdannebarometrista. ”Hämeessä yritysten suhdanteet ovat vuoden ensimmäisellä kvartaalilla parantuneet ja suhdanneodotukset ovat merkittävän valoisat. Koko alueella on isoja infra- ja aluehankkeita, kuten Moreeni-Rastikangas -logistiikkakeskuksen ja valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen, jotka luovat uskoa kasvulle”, arvioi Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ​​​​​​​

Huhtikuussa Hämeessä vastanneista yrityksistä 81 prosenttia arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan ja 16 prosenttia ennakoi kohentumista lähitulevaisuudessa. Hämeessä toimivien yritysten suhdanneodotukset ovat koko Suomen valoisimmat.

Päijät-Hämeen Osuuspankin toimitusjohtaja Mika Kivimäki vahvistaa alueen yritysten positiivisen vireen. ”Yritysrahoituksen kysyntä on alkuvuodesta ollut vilkasta ja Päijät-Hämeessä yritykset ovat lisäksi ostaneet uutta yritystoimintaa, mikä osaltaan kertonee yritysten luottamuksesta tulevaisuuteen”, toteaa Kivimäki.

”Vihdoinkin barometrin tulokset kertovat Forssan seudulla toimivien yritysten todellisen tilanteen ja antavat uskoa tulevaan. Yritysten tilauskirjat ovat täyttyneet, tilauksia tulee ja rekrytointipaineet ovat kasvaneet”, toteaa Forssan Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja Maria Jokinen. ”Jo viime vuonna yritysten investoinnit kasvoivat selkeästi edelliseen vuoteen verrattuna ja Hämeen ELY-keskuksen yritystukirahoitukset näkyvät suoraan investoinneissa sekä alueen kasvussa ja kansainvälistymisessä”, Jokinen korostaa.

Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät hieman vuoden 2019 alkukuukausina ja tuotannon kasvun ennakoidaan vielä vauhdittuvan kesän aikana. ”Vastanneista 95 prosenttia arvioi tuotannon määrän olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana yhtä suuri tai suurempi kuin huhtikuussa”, Eerikäinen kertoo.

Kolmasosalla yrityksistä rekrytointivaikeuksia

Hämeessä yritysten henkilökunnan määrä lisääntyi jonkin verran alkuvuoden aikana. Alkukesää koskevat nousuodotukset johtuvat lähes kokonaan normaalista kausivaihtelusta.

”Vastanneista jopa 94 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana yhtä suuri tai suurempi kuin huhtikuussa”, toteaa Eerikäinen.

Osaavan työvoiman puute nousi jälleen huhtikuussa suurimmaksi yritysten kasvun esteeksi riittämättömän kysynnän lisäksi. ”Vastanneista yrityksistä 34 prosenttia kertoo tuotannon kasvun esteeksi ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden, kun tammikuussa osuus oli 25 prosenttia”, kertoo Eerikäinen.

Lisätietoja:

Forssan Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja Maria Jokinen, p. 050 342 4902

Päijät-Hämeen Osuuspankin toimitusjohtaja Mika Kivimäki, p. 050 520 8357

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303


EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Huhtikuussa tehtyyn tiedusteluun vastasi Hämeessä 69 yritystä, jotka työllistävät yli 11 000 henkilöä. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut.

EK:n Suhdannebarometriaineisto huhtikuu 2019


Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.


(Kuva Pixhill.com/dotshock)