Yritysten tulisi varmistaa osaavan työvoiman saatavuus palkkaamalla kesätyöntekijöitä

ToimitusjohtajaJussi Eerikäinen

Hämeen kauppakamarin tammikuussa tekemän kesätyökyselyn perusteella alueen yritykset eivät ole lisäämässä kesätyöntekijöitä viime vuoteen verrattuna. Kyselyn perusteella alle 18-vuotiaiden tilanne on erityisen huono, sillä alle puolet vastanneista palkkaa täysi-ikäisten lisäksi nuorempia työntekijöitä. ”Toivomme, että alueemme yritykset tarjoaisivat opiskelijoille mahdollisuuden kesätöihin ja samalla turvaavat osaavan työvoiman saatavuuden myös tulevaisuudessa”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hämeessä vastanneista yrityksistä 56 prosenttia kertoo palkkaavansa kesätyötekijöitä ensi kesäksi ja 16 prosenttia kertoo, ettei asiasta ole vielä päätetty. Yrityksistä noin 60 prosenttia kertoo, etteivät koronaepidemia ja taloussuhdanne vaikuta kesätyöntekijöiden määrään.

”Valitettavasti kyselymme tulokset eivät tue mielikuvaa, että yritykset olisivat palkkaamassa aiempaa enemmän kesätyöntekijöitä”, Eerikäinen toteaa.

Vastanneista yrityksistä noin 70 prosenttia tarjoaa kesätyöpaikkoja ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa opiskeleville. Vastanneita noin puolet tarjoaa kesätyöpaikkoja yliopisto-opiskelijoille sekä vain 18-vuotta täyttäneille. Peruskoululaisille ja lukiolaisille kesätyöpaikkoja tarjoaa vajaa neljännes vastanneista.

Yritysten vastauksista selviää, että erityisesti taloudellinen tuki ja yhteistyön lisääminen oppilaitosten kanssa helpottaisivat kesätyöntekijöiden palkkaamista.

Some yleistyy kesätyöntekijöiden rekrytointikanavana

Kesätyöntekijöiden rekrytoinnissa yritykset hyödyntävät etupäässä oman henkilöstön verkostoja, avoimia hakemuksia tai suoria yhteydenottoja sekä omia kotisivujaan. Lisäksi yritykset ovat alkaneet hyödyntää yhä enemmän sosiaalista mediaa kesätyöntekijöiden rekrytoinnissa.

”Kyselystämme selviää, että noin 40 prosenttia vastanneista yrityksistä käyttää sosiaalista mediaa kesätyöntekijöiden rekrytointikanavana”, kertoo Eerikäinen.


Lisätietoja: Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303


Katso kesätyöpaikkakyselyn tulokset >>>Hämeen kauppakamarin 11.-15.1.2021 tekemään pikakyselyyn vastasi 81 jäsenyritystä ja vastausprosentti on yhdeksän prosenttia.

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Pirkanmaalta Kuhmoinen.