Yritysten näkymät ovat vaisut Hämeessä

ToimitusjohtajaJussi Eerikäinen

Hämeen teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen yritysten suhdannearviot kohentuivat hieman vuoden 2020 lopussa, mutta suhdannekuva oli yhä selvästi tavanomaista synkempi. Tieto selviää Hämeen kauppakamarin ja EK:n yhteistyössä tekemästä Suhdannebarometrikyselystä. ”Enemmistö alueemme yrityksistä näkee suhdanteet vaisuina, eivätkä huonot uutiset rokotusten saatavuudesta ja työväestön rokottamisesta ehtineet edes täysin vielä heijastua kyselyn tuloksiin. Kevät on yrityksille edelleenkin haastava”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Tammikuussa Hämeessä vastanneista yrityksistä 59 prosenttia arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan ja vain 13 prosenttia ennakoi suhdanteiden olevan kohentumassa.

Tuotanto- ja myyntimäärät pienentyivät loka-joulukuussa, ja tuotannon arvioidaan supistuvan edelleen lähikuukausinakin. ”Vastanneista 35 prosenttia arvioi tuotannon määrän edelleen pienenevän seuraavan kolmen kuukauden aikana, kun lokakuussakin osuus oli jo 43 prosenttia”, Eerikäinen kertoo.

Tilausten hupeneminen on suurin kasvun este

Hämeessä henkilökuntaa jouduttiin vähentämään loppuvuoden 2020 aikana ja vuoden 2021 alkukuukausien henkilöstöodotukset ovat myös vaisuja.

”Vastanneista 20 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana pienempi, kun lokakuussa osuus oli 34 prosenttia. Työllisyys heikkenee edelleen erityisesti Päijät-Hämeessä alkuvuonna”, sanoo Eerikäinen.

Riittämätön kysyntä oli tammikuussa lokakuun tavoin yleinen ongelma. ”Edelleen suurin kasvun este on huono tilauskanta. Vastanneista yrityksistä 59 prosenttia kertoo tuotannon kasvun esteeksi riittämättömän kysynnän. Arvio kysynnän heikentymisestä on aivan samalla tasolla kuin lokakuussa, jolloin osuus oli 60 prosenttia”, Eerikäinen toteaa.


Lisätietoja: Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303


EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Se on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Kysely tehtiin tammikuussa Hämeen kauppakamarin ja EK:n jäsenyrityksille. Vastaajayrityksiä oli Hämeestä 131, jotka työllistävät yli 19 400 henkilöä.

ALUEELLISTEN BAROMETRIEN GRAFIIKKA >>>

EK:n Suhdannebarometriaineisto tammikuu 2021 >>>


Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Pirkanmaalta Kuhmoinen.