Yritysten kannattaa parantaa valmiuksiaan rekrytoida kansainvälisiä osaajia

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Hämeessä toimivat yritykset ovat rekrytoineet tai vuokranneet kansainvälisiä osaajia asiantuntija- ja erityisasiantuntijatehtäviin enemmän kuin keskimäärin muualla Suomessa. Tieto selviää Hämeen kauppakamarin syyskuussa toteuttamasta osaajakyselystä. ”Enemmistö alueemme yrityksistä rekrytoi tai vuokraa kansainvälisiä osaajia kuitenkin työntekijätehtäviin kuin asiantuntijatehtäviin. Pääosin yritykset rekrytoivat tai vuokraavat kansainvälisiä osaajia muualta EU-alueelta”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hämeen kauppakamarin alueella kyselyyn vastasi 63 yritystä, joista kolmannes on teollisuusyrityksiä ja neljännes palvelualan yrityksiä.

Hämeessä vastanneista yrityksistä liki 43 prosenttia on rekrytoinut tai vuokrannut kansainvälisiä osaajia asiantuntija- tai erityisasiantuntijatehtäviin, kun vastaava osuus Suomessa on keskimäärin hieman yli 38 prosenttia. Ensisijaisesti kansainvälisiä osaajia rekrytoidaan tai vuokrataan kuitenkin työntekijätehtäviin. Pääosin yritysten rekrytoimat tai vuokraamat kansainväliset osaajat tulevat hämäläisyrityksiin muualta EU-alueelta.

Vastanneista hämäläisyrityksistä 33 prosenttia on rekrytoinut tai vuokrannut kansainvälisiä osaajia viimeisen viiden vuoden aikana, kun vastaava osuus Suomessa on keskimäärin 39 prosenttia. Lisäksi jopa 52 prosenttia on harkinnut kansainvälisen osaajan rekrytoimista tai vuokraamista. Hämeessä vastanneista yrityksistä yli 47 prosenttia arvioi kansainvälisten osaajien rekrytoinnin tai vuokraamisen positiivisena ja yli 9 prosenttia erittäin positiivisena kokemuksena.

Jos yritys rekrytoi kansainvälisen työntekijän, joka ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen täytyy työntekijän hakea oleskelulupaa Suomesta, jolloin työ- ja elinkeinotoimisto selvittää ensin, olisiko avoinna olevaan paikkaan jo tarjolla työntekijää Suomesta (saatavuusharkinta). Kyselyssä kantansa ilmoittaneista hämäläisyrityksistä puolet arvioi Suomen työperäisen oleskelulupaprosessin erittäin kankeaksi tai kankeaksi. Lisäksi kaksikolmasosaa kertoo saatavuusharkinnan vaikeuttaneen ulkomaalaisen työntekijän rekrytointia.

Kielitaitoa löytyy, muttei valmiutta ottaa englantia työkieleksi

Vastanneista hämäläisyrityksistä jopa yli 72 prosenttia arvioi yrityksensä henkilöstön englannin kielen taidon hyväksi, kun vastaava osuus koko Suomessa on keskimäärin lähempänä 60 prosenttia. Kuitenkin vain reilu 17 prosenttia yrityksistä on vaihtanut tai valmis vaihtamaan työpaikkakielen englanniksi joko kokonaan tai osittain.

Hämeessä vastanneista yrityksistä lähes kolmannes koki yrityksensä valmiuden rekrytoida tai vuokrata kansainvälisiä osaajia hyvinä tai erittäin hyvinä. Erityisinä puutteina valmiudessa rekrytoida kansainvälisiä osaajia yritykset kertoivat, ettei niillä ole mahdollisuutta tarjota kielikoulutusta tai ettei englannin kielen käyttäminen tunnu luontevalta työyhteisössä. Lisäksi yritykset kertoivat tarvitsevansa kansainvälisten osaajien rekrytoimiseksi tai vuokraamiseksi etenkin taloudellista tukea sekä palkkaukseen että kielikoulutuksiin. Vastanneista hieman yli viidennes kertoo tarvitsevansa myös koulutusta tai ohjausta kansainväliseen rekrytointiin. Yritykset pitivät kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa keskeisimpinä avuntarjoajina erityisesti työllisyyspalveluja, esimerkiksi TE-toimistoa.
​​​​​​​

Katso kyselyn tulokset >>>


​​​​​​​Kauppakamarien osaajakysely tehtiin 6.-11.9.2023 ja siihen vastasi 1154 kauppakamarien jäsenyritystä eri puolilta Suomea. Hämeen kauppakamarin alueelta kyselyyn vastanneita yrityksiä oli 63, joista teollisuusyritysten osuus on 30 prosenttia ja palveluyritysten 25 prosenttia. Vastanneista vajaa kolmannes on yrityksiä, joiden vuosiliikevaihto on yli 10 miljoonaa euroa. Vastanneet kattavat laajasti koko Hämeen kauppakamarin alueen toimialat ja yrityksistä 76 prosenttia työllistää alle 50 henkilöä.