Yli 200 yritysjohtajaa ja kuntapäättäjää vetoaa nykyisen rata- ja tieverkoston puolesta

ToimitusjohtajaJussi Eerikäinen

Hämeen kauppakamari ja alueen elinkeinoelämän toimijat vaativat nykyisen rata- ja tieverkoston tason ylläpitämistä ja parantamista. ”Keräsimme muutamassa päivässä yli 230 Hämeessä toimivan yritysjohtajan ja kuntapäättäjän nimeä vetoomukseen, jossa ilmaisemme huolemme tulevista infrahankkeista. Vetoomus luovutetaan liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle ja vaadimme siinä liikenne- ja viestintäministeriötä panostamaan nykyisen rata- ja tieverkoston tason ylläpitämistä ja parantamista”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hämeen kauppakamarin hallitus päätti laatia liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle vetoomuksen, jossa tuodaan esille alueen elinkeinoelämän vaikuttajien huoli hallituksen uusista ratalinjauksista ja nykyisen tieverkoston investointien riittämättömyydestä.

”Pidämme ensiarvoisen tärkeänä Suomiradan liikenteen sujuvuutta. Maamme rautatieliikenteen pullonkauloina ovat myös pitkät yksiraiteiset rataosuudet, jotka hidastavat matkustajaliikennettä ja rajoittavat rahtiliikennettä”, Eerikäinen toteaa.

Hämeen kauppakamari toivoo, että liikenne- ja viestintäministeriössä harkitaan tarkkaan suunnitteilla olevien uusien ratalinjausten kustannustehokkuutta ja vaikuttavuuksia. Esimerkiksi nyt kaavaillun Kouvola-Porvoo ​​​​​-ratalinjauksen alustavat suunnittelukustannukset ovat yli 70 miljoonaa euroa ja hyötysuhde on huono. Tällä summalla voitaisiin toteuttaa huomattavasti tehokkaampia ja matka-aikoja lyhentäviä parannuksia nykyisiin Kouvolasta itään ja pohjoiseen suuntautuviin rataosuuksiin. Nämä investoinnit palvelisivat matkustaja- ja rahtiliikennettä jo tällä vuosikymmenellä ja osaltaan ne tukisivat liikenteen aiheuttamien päästöjen vähentämistä. Lisäksi on huomioitava kuntien taloustilanteen osalta liikenne 12-suunnitelmaan kirjattu hyötyjä maksaa -periaate, koska tämä periaate tulee vaikuttamaan kuntien kykyyn investoida ja rakentaa.

Hämeen kauppakamari on huolissaan myös maamme tieverkoston kehittämisestä. Suomen maanteiden runkoverkoston tason ylläpitäminen ja kehittäminen edellyttävät merkittäviä lisäpanostuksia.

Lisäksi kauppakamari toivoo, että liikenne- ja viestintäministeriössä panostetaan rautateitse tapahtuvan rahtiliikenteen kehittämiseen. Suomessa ei ole kehitetty vuosikymmeniin intermodaalikuljetuksia, joissa yhdistetään tehokkaasti rautatie- ja maantiekuljetuksia. Toimiva ja kustannustehokas rataverkosto palvelee koko maan etua ja tukee osaltaan Suomen vahvaa pyrkimystä saavuttaa edistykselliset päästövähennystavoitteet.


Lisätietoja: Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303

Vetoomuksen allekirjoittaneista 30 ei halunnut tietojaan julkisuuteen.


Katso vetoomus >>>


11.2.2021 KLO 18:00 MENNESSÄ ALLEKIRJOITTANEET >>>


Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Pirkanmaalta Kuhmoinen.