Ulkomaalaisista osaajista positiivisia kokemuksia

Hämeessä toimivat yritykset ovat viimeisen viiden vuoden aikana alkaneet vähitellen rekrytoida myös ulkomaalaisia osaajia. Tieto selviää kauppakamarien syyskuussa toteuttamasta osaajakyselystä. ”Vastanneista alueemme yrityksistä yli kolmannes on rekrytoinut tai vuokrannut ulkomaalaisia osaajia, ja kokemus on ollut valtaosalla positiivinen. Lisäksi lähes viidennes on harkinnut ulkomaalaisen osaajan rekrytoimista. Alueellamme ei ilmennyt isoja eroja vertailtaessa tuloksia keskimäärin Suomeen. Pääkaupunkiseutu on tietenkin poikkeus, kun alueen yrityksillä on enemmän kokemusta ulkomaalaisista osaajista”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hämeen kauppakamarin alueella kyselyyn vastasi 103 yritystä, joista kolmannes on teollisuusyrityksiä ja yli 16 prosenttia on palvelutoiminnan yrityksiä.

Vastanneista hämäläisyrityksistä 36 prosenttia on rekrytoinut tai vuokrannut ulkomaalaisia osaajia viimeisen viiden vuoden aikana. Lisäksi vajaa 19 prosenttia on harkinnut ulkomaalaisen osaajan rekrytoimista tai vuokraamista. Hämeessä vastanneista yrityksistä 46 prosenttia arvioi ulkomaalaisten osaajien rekrytoinnin tai vuokraamisen positiivisena ja 16 prosenttia erittäin positiivisena kokemuksena.

”Alueellamme toimivista yrityksistä noin 60 prosentilla on joko pulaa tai runsasta pulaa osaavasta työvoimasta. Yritysten on herättävä työvoimapulan aiheuttamaan tilanteeseen. Myös kuntien ja kaupunkien on oltava valmiimpia kotouttamaan vieraskielisiä työntekijöitä ja heidän perheitään”, Eerikäinen toteaa.

Hämäläisyrityksistä lähes 22 prosenttia kertoo, että ulkomaalaisen työvoiman rekrytointiin liittyvä saatavuusharkinta on vaikeuttanut tai estänyt ulkomaalaisen työntekijän rekrytoinnin. ”Alueeltamme vastanneista yrityksistä liki 44 prosenttia helpottaisi ulkomaalaisten työntekijöiden rekrytointia luopumalla nykyisestä saatavuusharkintajärjestelmästä”, kertoo Eerikäinen.

Työntekijän oleskelulupaan liittyvä saatavuusharkinta tarkoittaa sitä, että työntekijän hakiessa oleskelulupaa Suomesta työnantajan on selvitettävä yhdessä TE-toimiston kanssa, onko kyseiseen tehtävään saatavilla kohtuullisessa ajassa työvoimaa Suomesta tai EU/ETA –alueelta. Mikäli on, ei oleskelulupaa myönnetä.

Katso Hämeen osaajakyselyn tulokset >>>


Kauppakamarien kysely tehtiin 20.-23.9.2022. Kyselyyn vastasi 1780 kauppakamarien jäsenyritystä. Hämeen kauppakamarin alueella kyselyyn vastanneita yrityksiä oli 103, joista teollisuusyritysten osuus on 29 prosenttia ja muun palvelutoiminnan yli 16 prosenttia. Vastanneista selkeästi suurin osa on teollisuusyrityksiä ja yli viidennes yrityksiä, joiden vuosiliikevaihto on yli 10 miljoonaa euroa. Vastanneet kattavat laajasti koko Hämeen kauppakamarin alueen toimialat ja yrityksistä yli 75 prosenttia on alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä, joiden liikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa.