Oppisopimuskoulutuksen yritystukea on uudistettava

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Hämeessä toimivat yritykset arvioivat, että oppisopimuskoulutuksen lisääminen olisi tärkeä keino osaavan työvoiman turvaamiseksi. Tieto selviää Hämeen kauppakamarin syyskuussa toteuttamasta osaajakyselystä. ”Alueeltamme vastanneista yrityksistä hieman yli 60 prosentilla on pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Yritykset voisivat helpottaa osaajapulaansa ja hyödyntää oppisopimuskoulutusta, mikäli sitä tuettaisiin taloudellisesti nykyistä enemmän”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hämeen kauppakamarin alueella kyselyyn vastasi 103 yritystä, joista kolmannes on teollisuusyrityksiä ja yli 16 prosenttia on palvelutoiminnan yrityksiä.

Hämeessä vastanneista yrityksistä hieman yli 60 prosentilla on pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta. ”Lähes 48 prosenttia alueemme yrityksistä kertoo tarvitsevansa osaajia erityisesti toisen asteen ammatilliselta koulutusasteelta valmistuneista ja yli kolmannes erityisesti tekniikan alalta”, Eerikäinen kertoo.

Vastanneista hämäläisyrityksistä lähes 54 prosenttia arvioi oppisopimuskoulutuksen lisäämisen olevan erittäin tärkeä tai tärkeä keino osaavan työvoiman turvaamiseksi. Kuitenkin vain hieman yli 18 prosenttia vastanneista yrityksistä on hyödyntänyt oppisopimuskoulutusta viimeisen viiden vuoden aikana säännöllisesti ja noin 39 prosenttia harvoin.

Vastanneista hämäläisyrityksistä lähes 42 prosenttia kertoo, että ne hyödyntäisivät enemmän oppisopimuskoulutusta, mikäli sitä myös tuettaisiin taloudellisesti nykyistä paremmin.

”Yritysten pitää nimetä oppisopimuskoulutettavalle vastuullinen ohjaaja, joka vastaa käytännössä opiskelijan työssäoppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta työtehtäviin. Yritysten tulisi saada parempi taloudellinen korvaus esimerkiksi vastuullisen ohjaajan työstä, jotta yritykset hyödyntäisivät enemmän oppisopimuskoulutusta. Työnantajahan maksaa oppisopimusopiskelijalle myös työehtosopimuksen mukaista palkkaa työn tekemisen ajalta ja oppisopimuskoulutuksessa olevan työntekijän vakuutukset. Oppisopimuskoulutukseen pitäisi rakentaa porrastettu palkkajärjestelmä osaamisen kehittyessä”, toteaa Eerikäinen.

Hämeessä toimivista yrityksistä lähes 48 prosenttia kertoo, että oppisopimukseen liittyvää tietoa on saatavilla riittävästi, jotta yritys voisi tarvittaessa hyödyntää oppisopimuskoulutusta.
​​​​​​​

Hämeen osaajakyselyn tulokset, osa 4 - oppisopimuskoulutus >>>


Kauppakamarien kysely tehtiin 20.-23.9.2022. Kyselyyn vastasi 1780 kauppakamarien jäsenyritystä. Hämeen kauppakamarin alueella kyselyyn vastanneita yrityksiä oli 103, joista teollisuusyritysten osuus on 29 prosenttia ja muun palvelutoiminnan yli 16 prosenttia. Vastanneista selkeästi suurin osa on teollisuusyrityksiä ja yli viidennes yrityksiä, joiden vuosiliikevaihto on yli 10 miljoonaa euroa. Vastanneet kattavat laajasti koko Hämeen kauppakamarin alueen toimialat ja yrityksistä yli 75 prosenttia on alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä, joiden liikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa.