Markkinanäkymät ovat sumeat

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Hämeen teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen yritysten suhdannetilanne on edelleen heikentynyt lokakuusta. Tieto selviää Hämeen kauppakamarin ja EK:n yhteistyössä tammikuussa tekemästä Suhdannebarometrikyselystä. ”Yritysten kannattavuus heikkenee ja lähes puolet vastanneista pitää hiipunutta kysyntää kasvun esteenä. Toki toimialoittain ja yrityskohtaisesti on selkeästi suuria eroja. Hyvä uutinen on, että työllisyystilanteen uskotaan säilyvän seuraavien kuukausien aikana”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Lähikuukausien suhdanneodotukset ovat säilyneet vaisuna, kuten viime lokakuussakin. Kuitenkin tammikuussa Hämeessä vastanneista yrityksistä 58 prosenttia odotti suhdanteiden pysyvän ennallaan tai paranevan, kun lokakuussa vastaava osuus oli 54 prosenttia. ”Alueeltamme vastanneista yli 40 prosenttia uskoo suhdanteiden joka tapauksessa edelleen heikkenevän”, Eerikäinen sanoo.

Yritysten tuotanto ja myynti säilyivät lähes ennallaan loka-joulukuun aikana, mutta tuotannon odotetaan supistuvan lähikuukausina. Tammikuussa vastanneista hämäläisyrityksistä jopa 35 prosenttia arvioi tuotannon määrän olevan pienempi seuraavan kolmen kuukauden aikana, kun lokakuussa vastaava osuus oli 24 prosenttia.

Kysyntä ja työvoimapula ovat edelleen kasvun esteinä

Riittämätön kysyntä ja pula ammattitaitoisesta työvoimasta heikentävät edelleen hämäläisyritysten kasvunäkymiä. ”Alueemme yrityksistä 46 prosenttia kertoo, että riittämätön kysyntä on yleisin kasvun este. Lokakuussa vastaava osuus oli 42 prosenttia. Lisäksi ammattitaitoisesta työvoimasta on edelleen pulaa 26 prosentilla vastanneista, kun lokakuussa osuus oli 30 prosenttia”, kertoo Eerikäinen.

Hämeessä yritysten henkilökunnan määrän arvioidaan säilyneen likimain ennallaan loka-joulukuun aikana ja henkilöstön odotetaan säilyvän lähes ennallaan lähikuukausina. Vastanneista 72 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana yhtä suuri kuin tammikuussa.

Alueellisten barometrien grafiikka >>>


Suhdannebarometrin aluekatsaukset >>>


​​​​​​​EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Se on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Kysely tehtiin tammikuussa Hämeen kauppakamarin ja EK:n jäsenyrityksille. Vastaajayrityksiä oli Hämeestä 102 ja ne työllistävät yli 17 600 henkilöä.