Kehityshankkeiden tulokset yritysten käyttöön – MIDAS-expo uudistaa hankemaailmaa

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Hankkeita tulee ja hankkeita menee. Mutta mitä tapahtuu tehdyn työn tuloksille, kun hanke päättyy? Kuinka saada kehityshankkeiden hyödyt laajempaan käyttöön? Ratkaisuehdotuksen antaa helmikuussa LAB-ammattikorkeakoululla järjestettävä hanketapahtuma MIDAS-expo.

Yritys ei voi menestyä ilman, että tuotteita ja palveluja kehitetään jatkuvasti. Tuotekehitystä on esimerkiksi se, kun leipomo kehittää omia reseptejään. Toisessa laidassa taas tehdään jotain mullistavaa, kuten esimerkiksi luovutaan fossiilisista raaka-aineista muoviteollisuudessa.

TKI-, eli tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta on osa jokaista yritystoimintaa – hahmottipa yritys itse tekevänsä sitä tai ei.

”Isommilla yrityksillä se on niin oleellinen osa toimintaa, että löytyy tuotekehitysosastot ja -budjetit, ja aihe on usein vielä yrityksen strategiassa ja toimintasuunnitelmassakin. Pienemmät tekevät tuotekehitystä koko ajan, mutta usein kun resursseja ei ole, niitä ei kirjata ylös”, Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen avaa.

Hämeen kauppakamari toimii yhtenä kumppanina 15. helmikuuta LAB-ammattikorkeakoulun tiloissa järjestettävässä hanketapahtuma MIDAS-expossa. Kyseessä on valtakunnallinen tapahtuma, jossa esitellään teemoittain, tiiviisti ja kootusti viimeisimpiä̈ TKI-hankkeita ja niiden tuloksia. Tilaisuus kokoaa yhteen yli 40 hankkeen lisäksi muut TKI-toimijat, yritykset, oppilaitokset, opiskelijat ja rahoittajat.

”On todella tärkeää kannustaa yrityksiä aktiiviseen tuotekehitykseen, siksi mekin olemme mukana viestimässä ja vaikuttamassa”, Eerikäinen kertoo.

Vaikka MIDAS-expo tarjoaakin hanketuloksia helposti ilman hankkeisiin osallistumiseen kuluvaa aikaa, Eerikäisen mielestä yhä useamman yrityksen tulisi tutustua kehityshankkeiden maailmaan myös osallistumalla.

”Suomi ei ole kärjessä tukirahoissa. Meiltä jää käyttämättä miljoonia siksi, etteivät yritykset ole sisäistäneet tätä julkista tuotekehitysrahaa, jota hankkeiden tiimoilta on jaossa. Myös oppilaitosten rooli nykypäivänä on tärkeä. Erityisesti nyt, kun LUT on tullut vahvasti Lahteen. Yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa tehtävä tuotekehitys on se avainasia, josta nyt puhutaan.”

Eerikäinen nostaa esimerkeiksi Oilonin ja LUTin polttimien kehitysyhteistyön, HAMK:n ohutlevylaboratorion ja LAB:n rakenteilla olevan leipomoalan laboratorion. Kaikki yritysten hyödynnettävissä tuotekehityksen ja tutkimuksen saralla, jos varaa ei ole omiin tutkimuslaitteisiin.

”MIDAS-expo on loistava verkostoitumispaikka myös kansainvälisiä tuotekehitysprojekteja ajatellen. Usein meillä ollaan aika maakunnallisia, mutta fakta on, että osaaminen on rajallista. Huomattavasti tehokkaampaa olisi löytää ensimmäisessä vaiheessa hyviä kumppaneita Suomesta, joiden kanssa tehdä tuotekehitystoimintaa, ja seuraava steppi olisi sitten kansainväliset kumppanit. Yliopistothan tätä jo tekevät, samoin lääketeollisuus. Tietoa tulisi jakaa laajemmin, ja hankkeiden tulisi jäädä elämään. Siitä MIDAS-expossakin on lähtökohtaisesti kyse”, Eerikäinen päättää.


Teksti: Ruusa Aalto / Ruusantai

MIDAS-EXPO 15.2.2023 klo 10-16 >>>Lue myös

Tuloverotuksen asiantuntija Pauli Liiri, KPMG Oy Ab

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys verotuksessa

Tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvia menoja voidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä vuosien 2022–2027 aikana vähentää 150 prosentin suuruisella lisävähennyksellä euromääräisen rajan ollessa maksimissaan 500 000 euroa. Lisävähennyksen verotuksellinen hyöty voi näin ollen olla merkittävä, sillä investoinnin kustannukset saadaan verotuksessa vähentää 2,5-kertaisesti.

Lue lisää