Ilmastotoimiin tarvitaan lisää osaamista

Hämeessä toimivat yritykset pitävät ilmastotoimia osana yritystoiminnan vastuullisuutta, selviää Hämeen kauppakamarin tuoreesta ilmastokyselystä. ”Alueemme yritykset kaipaavat kuitenkin selkeästi lisää osaamista ilmastotoimien tekemiseen. Lisäksi yritystoimintaan sopivista ratkaisuista ilmastotekoihin on pulaa”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Yritysten ilmastotoimet saattavat jäädä tekemättä tai ne jäävät vähäisiksi, jos yrityksillä ei ole tarpeeksi osaamista ilmastotoimien tekemiseen. Vastanneista Hämeessä toimivista yrityksistä lähes 39 prosenttia kertoo, että liiketoimintaan sopivista ilmastoratkaisuista on pulaa ja kolmannes yrityksistä kertoo, ettei niillä ole tarpeeksi osaamista ilmastotoimien tekemiseen.

Vastanneista hämäläisyrityksistä 32 prosenttia kertoo asettaneensa päästövähennystavoitteita ja kannustavansa vähäpäästöisen kulkumuodon käyttämiseen työ- ja liikematkustamisessa. Lisäksi yli puolet vastaajista kertoo parantavansa energiatehokkuutta sekä kehittävänsä jätteiden lajittelua ja hyödyntämistä.

Hämeessä vastanneista yrityksistä lähes 65 prosenttia kertoo, että ilmastotoimet ovat osa yritystoiminnan vastuullisuutta. Liki kolmannes vastanneista kertoo ilmastotoimien olevan yritykselleen myös kannattavia ja yli neljännes arvioi ilmastotoimien vahvistavan yrityksen mainetta.

Lähes 38 prosenttia vastanneista hämäläisyrityksistä pitää ilmastotekoja taloudellisesti kannattavina pitkällä aikavälillä ja 36 prosenttia pitää ilmastotoimia sekä kilpailuetuna että välttämättömänä markkinoilla pysymiseksi.
​​​​​​​​​​​​​​

Katso kyselyn tulokset >>>


Kauppakamarien kysely tehtiin 14.-16.3.2023. Kyselyyn vastasi 1182 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen kaiken kokoisista yrityksistä. Hämeen kauppakamarin alueelta vastanneita yrityksiä oli 69, joista palvelualan yrityksiä on 39 prosenttia ja teollisuusyrityksiä 33 prosenttia. Kyselyyn vastanneet kattavat laajasti koko Hämeen kauppakamarin alueen toimialat. Vastanneista yrityksistä 75 prosenttia työllistää alle 50 henkilöä.