Hämäläisyritysten suhdannenäkymät ovat vaisut

Hämeen teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen yritysten suhdannetilanne on pysynyt vaimeana. Tieto selviää Hämeen kauppakamarin ja EK:n yhteistyössä tammikuussa tekemästä Suhdannebarometrikyselystä. ”Suhdannepohja on saavutettu, mutta yritysten kannattavuus tulee vielä heikkenemään tänä vuonna. Hämeen alueen näkymät ovat pessimistisimpiä koko Suomessa ja lisäksi poliittiset lakot sekä ylityökiellot vaikeuttavat yritysten kasvua”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hämeessä vastanneiden yritysten lähikuukausien suhdanneodotukset ovat varovaisia. Tammikuussa vastanneista yrityksistä 66 prosenttia odotti suhdanteiden pysyvän ennallaan tai paranevan, kun vastaava osuus lokakuussa oli 46 prosenttia. ”Alueeltamme vastanneista 34 prosenttia arvioi suhdanteiden vielä heikkenevän”, Eerikäinen sanoo.

Yritysten tuotanto- ja myyntimäärien arvioidaan pienentyneen hieman loka-joulukuussa ja tuotannon ennakoidaan vähenevän edelleen lähikuukausien aikana. Vastanneista yrityksistä 36 prosenttia arvioi tuotannon vähenevän seuraavan kolmen kuukauden aikana, kun lokakuussa vastaava osuus oli 41 prosenttia.

Riittämätön kysyntä yleisin kasvun este

Hämäläisyritysten kasvunäkymiä synkentää edelleen riittämätön kysyntä. ”Vastanneista alueemme yrityksistä edelleen jopa 66 prosenttia kertoo, että riittämätön kysyntä on yleisin kasvun este, kun lokakuussakin vastaava osuus oli 67 prosenttia. Heikkenevästä kysynnästä huolimatta ammattitaitoisesta työvoimasta on vieläkin pulaa 15 prosentilla vastanneista, kun lokakuussakin osuus oli 18 prosenttia”, toteaa Eerikäinen.

Hämeessä yritysten henkilökunnan määrän arvioidaan pienentyneen vähän viime vuoden lopulla ja henkilöstömäärän ennakoidaan supistuvan hieman myös lähikuukausina. Vastanneista yrityksistä kuitenkin 73 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän olevan yhtä suuri tai suurempi seuraavien kolmen kuukauden aikana, kun vastaava osuus lokakuussakin oli lähes sama 72 prosenttia.

Hämeen suhdannebarometrin aluekatsaus >>>


Yleiset suhdannenäkymät alueittain >>>


EK:n suhdannetiedustelut >>>


​​​​​​​EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Se on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Kysely tehtiin tammikuussa Hämeen kauppakamarin ja EK:n jäsenyrityksille. Vastaajayrityksiä oli Hämeestä 109 ja ne työllistävät yli 18 000 henkilöä.