Hämäläisyritysten suhdannenäkymät ovat harmaan vaisut

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Hämeen teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen yritysten suhdannetilanne on heikentynyt viime keväästä. Tieto selviää Hämeen kauppakamarin ja EK:n yhteistyössä heinäkuussa tekemästä Suhdannebarometrikyselystä. ”Yritysten suhdannenäkymät ovat hieman synkentyneet keväästä. Yleinen epävarmuus, korkojen nousu ja vaisu kysyntä heikentävät yritysten markkinaodotuksia”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hämeessä vastanneiden yritysten lähikuukausien suhdanneodotukset ovat yhä varovaisia. Heinäkuussa vastanneista yrityksistä 72 prosenttia odotti suhdanteiden pysyvän edelleen ennallaan tai paranevan, kun vastaava osuus huhtikuussa oli 73 prosenttia. ”Alueeltamme vastanneista vajaa kolmannes arvioi suhdanteiden vielä heikkenevän”, Eerikäinen sanoo.

Yritysten tuotanto ja myynti vähenivät kausivaihtelu huomioon ottaen hivenen huhti-kesäkuussa ja tuotannon ennakoidaan pienenevän hieman myös lähikuukausina. Vastanneista yrityksistä lähes neljännes arvioi tuotannon vähenevän seuraavien kolmen kuukauden aikana, kun huhtikuussa vastaava osuus oli 19 prosenttia.

Riittämätön kysyntä estää yritysten kasvun

Hämäläisyritysten kasvunäkymiä synkentää riittämätön kysyntä. ”Vastanneista alueemme yrityksistä 46 prosenttia kertoo, että riittämätön kysyntä on yleisin kasvun este. Huhtikuussa vastaava osuus oli 38 prosenttia. Lisäksi ammattitaitoisesta työvoimasta on edelleen pulaa neljänneksellä vastanneista eli saman verran kuin huhtikuussakin”, toteaa Eerikäinen.

Hämeessä yritysten henkilökunnan määrä väheni hieman huhti-kesäkuussa ja henkilöstömäärän arvioidaan supistuvan hivenen myös lähikuukausina. Vastanneista yrityksistä 66 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän olevan yhtä suuri seuraavien kolmen kuukauden aikana, kun vastaava osuus huhtikuussa oli 71 prosenttia.

Hämeen suhdannebarometrin aluekatsaus >>>


Alueellisten barometrien grafiikka >>>


Suhdannebarometrin aluekatsaukset >>>


EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Se on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Kysely tehtiin heinäkuussa Hämeen kauppakamarin ja EK:n jäsenyrityksille. Vastaajayrityksiä oli Hämeestä 92 ja ne työllistävät lähes 17 400 henkilöä.