Hämäläisyritykset kannattavat rokotepassin käyttöönottoa

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Hämeessä yritykset kannattavat vahvasti laajennetun rokotepassin käyttöönottoa tarpeellisena keinona avata yhteiskuntaa nopeammin. Tieto selviää kauppakamareiden viimeisimmästä kyselystä, joka tehtiin 25.1.2022. ”Hämeessä yrityksistä lähes 76 prosenttia on sitä mieltä, että rokotepassi on tarpeellinen keino normaaliin pääsemiseksi. Tuore kysely osoittaa suhdanteiden heikkenemistä omikronin nopean leviämisen johdosta”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hämeessä kyselyyn vastanneista selkeästi suurin osa on teollisuusyrityksiä sekä palvelualan yrityksiä ja yli viidennes yrityksiä, joiden vuosiliikevaihto on yli 11 miljoonaa euroa.

Omikronvariantin leviäminen on aiheuttanut yrityksissä jonkin verran ongelmia muun muassa työvoiman saatavuudessa. Lähes 72 prosenttia hämäläisyrityksistä kertoo omikronista johtuvien sairastumisten ja karanteenien vaikeuttaneen yrityksen toimintaa. Monet kritisoivat myös karanteenien kustannusten lankeamista yrityksille.

Konkurssiriskin kasvu on hälyttävä, kun vastanneiden yritysten konkurssiriski on noussut lähes 20 prosenttiin. Syyskuussa vastaava osuus oli 16 prosenttia. Edelleen 47 prosenttia vastanneista arvioi liikevaihtonsa supistuvan.

”Seuraavan kahden kuukauden aikana lähes 53 prosenttia vastanneista arvioi liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai kasvavan, kun vuoden 2021 syyskuussa osuus oli lähes 66 prosenttia ja kesäkuussakin 60 prosenttia”, jatkaa Eerikäinen.

Vastanneista yrityksistä 79 prosenttia arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan tai kasvavan seuraavan kahden kuukauden aikana, kun syyskuussa tehdyssä kyselyssä osuus oli 82 prosenttia. ”Nyt tammikuussa edelleen 33 prosenttia yrityksistä on vähentänyt henkilöstön määrää koronan aikana ja viidennes ennakoi edelleen vähentävän henkilöstöä seuraavan kahden kuukauden aikana samoin kuin syyskuussa”, Eerikäinen kertoo.


Katso kyselyn tulokset >>>Kauppakamarien pikakysely tehtiin 25.1.2022. Kyselyyn vastasi 2821 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu vuonna 2020 (16.–17.3., 30.3., 21.4., 4.5., 18.5., 1.6., 23.6., 2.9., 8.10., 1.12.) sekä vuonna 2021 (2.2., 16.3., 27.4., 16.6. ja 14.9.). Hämeen kauppakamarin alueella vastanneita yrityksiä oli 173, joista teollisuusyritysten osuus on 20 prosenttia, muu palvelutoiminnan yritysten 19 prosenttia ja kaupan alan yritysten 14 prosenttia. Kyselyyn vastanneet kattavat laajasti koko Hämeen kauppakamarin alueen toimialat. Vastanneista yrityksistä noin 80 prosenttia työllistää alle 50 henkilöä ja niiden liikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa.