Epävarmuus heijastuu yritysten tulevaisuudennäkymiin

ToimitusjohtajaJussi Eerikäinen

Hämeen kauppakamarin alueella yritysten tulevaisuudennäkymät ovat edelleen epävarmoja koronaepidemian vaikutuksesta. Tieto selviää kauppakamareiden pikakyselystä, joka tehtiin tiistaina 2.2. ”Rokotusohjelman viivästyminen heijastuu yritysten tulevaisuuden odotuksiin. Edelleen henkilöstömäärän uskotaan supistuvan, kasvuodotukset ovat vaisut ja konkurssiriski on pysynyt melko korkeana. Odotamme laajaa rokoteohjelmaa Hämeeseen, jotta yrityksiin saadaan taas kasvuvauhtia ja positiivisemmat tulevaisuudennäkymät”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hämeessä vastanneista yrityksistä 68 prosenttia arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan tai kasvavan seuraavan kahden kuukauden aikana, kun edellisessä joulukuussa tehdyssä kyselyssä osuus oli 57 prosenttia. Yrityksistä 46 prosenttia kertoo henkilöstömäärän vähentyneen edelleen koronaepidemian aikana, kun joulukuussa henkilöstömäärää vähentäneiden osuus oli 41 prosenttia.

Alueen yritysten konkurssin riski on noussut lähes 22 prosentilla vastaajista ja on liki sama kuin joulukuussa, jolloin osuus oli 23 prosenttia. Vastanneista 74 prosenttia kertoo koronaepidemian vaikuttaneen liikevaihtoon negatiivisesti ja seuraavan kahden kuukauden aikana edelleen vain 32 prosenttia arvioi liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai kasvavan.


Lisätietoja: Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303

Katso kyselyn tulokset >>>


Kauppakamarien kysely tehtiin 2.2.2021. Kyselyyn vastasi 3134 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoiltaympäri Suomen kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu viime vuonna 16.–17.3., 30.3., 21.4., 4.5., 18.5., 1.6., 23.6., 2.9., 8.10. ja 1.12.2020. Hämeen kauppakamarin alueella vastanneita yrityksiä oli 172, joista teollisuusyritysten osuus on 23 prosenttia ja kaupan alan yrityksiä 13 prosenttia. Kyselyyn vastaajat kattavat laajasti koko Hämeen kauppakamarin alueen toimialat. Vastanneista yrityksistä 84 prosenttia on alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä, joiden liikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa.

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Pirkanmaalta Kuhmoinen.