Elinkeinoelämälle tärkeät tiehankkeet on käynnistettävä

Valtion väyläverkon investointiohjelmasta puuttuvat Hämeen kauppakamarin alueen kehitykselle ja yrityksille tärkeät tiehankkeet. ”Vaadimme lausunnossamme Väylävirastolle, että vt 12 Uusikylä-Tillola-tiehankkeen kehittämistä jatketaan ja tiehankkeen lisäämistä ensimmäisessä vaiheessa väyläverkon investointiohjelmaan. Lisäksi pidämme erittäin tärkeänä, että Moreeni-Rastikankaan eritasoliittymä valtatielle 3 sisällytetään myös investointiohjelmaan”, vaatii Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Väylävirasto on pyytänyt näkemyksiä vuosittain päivittämästään ehdotuksesta uusien rata- ja maantieväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista Suomessa. Päivitettyä investointiohjelmaa käytetään talousarviovalmistelua varten ja eduskunta päättää investointiohjelman kehittämishankkeiden toteuttamisesta talousarviopäätösten yhteydessä.

Hämeen kauppakamari pitää ohjelmaluonnoksen ulkopuolelle jääneen valtatien 12 Uusikylä–Tillola-tiehankkeen pois jättämistä perusteettomana ja edellyttää hankkeen sisällyttämistä väyläverkon investointiohjelmaan. Hankkeen tiesuunnitelma on jo valmis. Valtatien 12 yhteysväli Lahti–Kouvola on tärkeä osa itä-länsisuuntaista valtatieverkkoa ja osa pääväyläverkkoa. Lisäksi se on merkittävä yhteysväli erityisesti elinkeinoelämän raskaan liikenteen kuljetusreittinä Länsi- ja Kaakkois-Suomen välillä sekä satamiin. Myös huoltovarmuuden kannalta tieyhteyden merkitys on korostunut.

Investointiohjelmassa ei ole myöskään esitetty Hämeenlinnan seudun ja Kanta-Hämeen kannalta keskeistä kehityshanketta Moreeni-Rastikankaan eritasoliittymää valtatielle 3. Hämeenlinnan Moreeni ja Janakkalan Rastikangas muodostavat yhdessä kuntarajalleen valtakunnallisesti merkittävän logistiikka- ja yritysalueen (MORE), jonka yhteyksien parantaminen valtatielle 3 on ajankohtaista ja kiireellistä. Hämeen kauppakamari korostaa, että eritasoliittymä on pikaisesti saatava osaksi investointiohjelmaa.

Hämeen kauppakamari pitää hyvänä, että investointiohjelmassa on erityisesti huomioitu koko Suomen kilpailukyvyn ja saavutettavuuden kannalta keskeinen päärata. Lisäksi kauppakamari nostaa esille Lahden ja Hämeenlinnan välisen junaliikenteen käynnistämisen jo olemassa olevan Riihimäen kolmioraiteen kautta.

”Lahti-Riihimäki-Hämeenlinna-Tampere-junayhteyden käyttöönotto Riihimäen valmiin kolmioraiteen kautta laajentaisi Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen työssäkäyntialueita sekä nopeuttaisi Itä- ja Länsi-Suomen välistä liikennettä”, Eerikäinen korostaa.
​​​​​​​​​​​​​​

Katso Hämeen kauppakamarin lausunto >>>