Maailmalta takaisin maakuntaan

Päijät-Hämeen uusi maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol aloitti tehtävässään elokuun lopulla. Kansainvälisten verkostojen lisäksi hän tuntee hyvin EU:n rahoitusmekanismit ja niiden valmistelun.

Kerro omasta työurastasi?

Olen koulutukseltani kauppatieteiden tohtori ja työskennellyt sekä kotimaassa että ulkomailla erilaisten talous- ja rahoituskysymysten parissa. Ensimmäinen työpaikkani oli Suomen Pankin idäntalouksien yksikkö. Lisäksi olen työskennellyt muun muassa ulkoministeriössä, Suomen Moskovan suurlähetystössä, EU-komission Moskovan edustustossa sekä valtiovarainministeriössä.

EU:n talous- ja rahoituskysymyksiä olen hoitanut viimeiset 13 vuotta sekä valtioneuvoston EU-asioiden osastolla että kahteen otteeseen Suomen pysyvässä EU-edustustossa Brysselissä. Viimeisten neljän vuoden aikana olen vastannut EU:n monivuotiseen rahoituskehykseen 2021-2027 liittyvän työn koordinaatiosta EU-edustustossa ja osallistunut myös EU:n elpymispaketin valmisteluun.

Miten arjen elämä sujuu haastavassa työelämässä?

Arki haastavassa työympäristössä sujuu kyllä hyvin, kunhan on mahdollisuus tasapainottaa ja levätä. Välillä on hyvä tehdä muutakin kuin töitä, kuten olla perheen kanssa, ulkoilla, tavata ystäviä, leipoa, lukea, katsoa elokuvia ja käydä konsertissa.

Mistä saat vaikutteita ja motivaatiota työhösi?

Vaikutteita työhön olen saanut monelta suunnalta ja monilta viisailta ihmisiltä, koska olen saanut mahdollisuuden työskennellä hyvin monenlaisissa ja monikulttuurisissa työyhteisöissä. Motivaatio työhön löytyy työn sisällöstä ja siitä, että tekee jotain mielekästä ja merkityksellistä. Myös se, että oppii uusia asioita motivoi. Lisäksi palautteen saaminen ja antaminen sekä arvostuksen tunne ja sen osoittaminen muille kantavat pitkälle.


KOULUTUS
KTT

ENSIMMÄINEN TYÖPAIKKA
Suomen pankki, idäntalouksien yksikkö (nykyisin siirtymätalouksien tutkimuslaitos)

MERKITTÄVIN ASKEL URALLA
Saadessani aikoinani ensimmäisen työpaikkani Suomen Pankista. Sen ammattitaitoinen ja muun muassa jatko-opintoihin kannustava työympäristö oli mahtava aloituspaikka nuorelle. Pankki tarjosi paljon mahdollisuuksia kehittyä ja verkostoitua. Se kaikki on kantanut pitkälle.

MOTTO
Mitä suurempi vaiva, sitä suurempi ilo.