Mitä on vastuullisuus ja miksi se kannattaa?

Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Anne Vanhala (Kuva: Elmo Eklund)

Vastuullisuudesta on puhuttu suurella tunteen palolla ja paatoksella viimeiset vuodet. Jopa niin, että vastuullisuuden sisältö on meinannut välillä keskustelusta unohtua. Mistä me puhumme, kun puhumme vastuullisuudesta?

Vastuullisuudella tarkoitetaan yritystoiminnan vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Vaikutukset voivat olla negatiivisia tai positiivisia, joista ensiksi mainittuja tulisi minimoida ja jälkimmäisiä vahvistaa.

Toinen keskustelusta usein unohtuva näkökulma on vastuullisuuden hyödyt yritykselle. Miksi vastuullisuus kannattaa? Tämä on tärkeä kysymys jo vastuullisuustyöhön sitoutumisen kannalta, mutta myös johdon vastuun näkökulmasta.

Useimmat tutkimukset ja selvitykset osoittavat, että vastuullisuudella on mahdollista saavuttaa selkeitä taloudellisia hyötyjä, kuten esimerkiksi kustannussäästöjä energiansäästön tai parannetun työturvallisuuden myötä. Esimerkiksi tutkimuksissa on arvioitu, että jokainen työterveyteen ja turvallisuuteen panostettu euro tuottaa 2,20 euroa. (Linkki tutkimukseen >>>)

Vastuullinen toiminta ja taloudellinen kannattavuus näyttää muutoinkin kulkevan käsikädessä tuoreen kansainvälisessä metatutkimuksessa (NYU Stern), jonka mukaan valtaosa tutkimuksista näyttää vastuullisuuden tuottavan parempaa (58 %) tai vähintäänkin neutraalia (13 %) taloudellista tulosta. (Linkki tutkimukseen >>>)

Lisääntyvä vastuullisuussääntely muun muassa ohjaa rahoitusta jatkossa vahvemmin vastuulliseen toimintaan ja hankkeisiin. Kannattaa siis ennakkoluulottomasti ja etukenossa lähteä edistämään vastuullisuutta omassa liiketoiminnassa, kun tulevaisuudessa lainsäädäntökin siihen velvoittaa.

Kirjoittaja on Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Anne Vanhala.


HHJ Hallitus ja vastuullisuus -teemakoulutus 9.5.2023

Hämeen kauppakamari järjestää HHJ Hallitus ja vastuullisuus -teemakoulutuksen 9.5.2023. Koulutus päivittää hallituksen jäsenen tiedot yritysvastuun strategisesta merkityksestä yrityksen arvonluonnissa ja omistaja-arvon kasvattamisessa. Koulutus helpottaa strategisten yritysvastuutavoitteiden asettamista ja yrityksen vastuullisuustyön käynnistämistä ja kehittämistä.
​​​​​​​

Lisätietoja koulutuksesta >>>

​​​​​​​


Lue myös

Yritysvastuun merkitys kasvaa tulevaisuudessa – uutta EU-sääntelyä valmistellaan

Euroopan komissio julkaisi yritysvastuudirektiiviehdotuksen helmikuussa 2022. Yritysvastuudirektiiviehdotuksen taustalla vaikuttaa moni tekijä. Yksi keskeisimmistä tekijöistä on maailmanlaajuisten uhkien lisääntyminen, joista merkittävimpänä pidetään yleisesti ilmastonmuutosta.

Lue lisää