Tuotteita ja palveluja maailmalle - kilpailu kiristyy

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Suomen tulevaisuus lepää yritysten varassa. Nokian menestyksen jälkeen ei suuria kasvuharppauksia ole Suomen vientiluvuissa näkynyt. Nyt tehtävänsä jättävä hallitus asetti loppumetreillään kovan tavoitteen nostaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) panostukset neljään prosenttiin BKT:stä vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on haastava. Valtakunnallisesti siihen pääseminen edellyttää lähes kahden prosenttiyksikön kasvua.

Meille Kanta- ja Päijät-Hämeessä tavoitteen saavuttaminen edellyttää TKI-panostusten nostamista melkein nelinkertaiseksi vuoden 2021 luvuista. Osittain maakuntiemme heikkoa tilannetta valtakunnan tasolla selittävät yliopistot, tai oikeammin niiden puuttuminen. Tilastojen mukaan kaikkien yliopistomaakuntien TKI-panostukset ovat yli kaksi prosenttia BKT:sta ja Pirkanmaalla lähes neljä prosenttia. Tilanne on LUT-yliopiston toiminnan vahvan käynnistymisen myötä Päijät-Hämeessäkin korjaantumassa. Tuloksia voidaan odottaa myös Kanta-Hämeessä, sillä alueemme ammattikorkeakouluissa on tutkimustoiminta erityisesti HAMK:ssa hyvässä kasvussa.

Neljään prosenttiin pääseminen edellyttää kuitenkin merkittävää panostusta niin yrityksissä kuin korkeakouluissakin. Yritysyhteistyötä on lisättävä ja keskityttävä alueemme yrityselämän vahvuuksiin. Yksi tällainen ala on esimerkiksi elintarvikeala, jossa viennin jopa nelinkertaistamiseen on valtionhallinnossa vahva tahtotila. Molemmissa maakunnissamme on ensiluokkaista osaamista koko tuotantoketjun osalta. Tutkimusosaamista toimialalle löytyy jo nyt ja panostuksia tähän ollaan lisäämässä. Puhtaille viljatuotteille ja vastuullisesti tuotetuille lihatuotteille on maailmanmarkkinoilla kysyntää, kunhan niitä osataan markkinoida tuloksellisesti.

Meidän on myös opittava tekemään laajaa yhteistyötä omien maakunta- ja valtakunnan rajojen yli. Erityisesti suurten kansainvälisten ilmasto- ja ympäristöhankkeiden toteuttamisessa on syytä löytää huippuosaamista myös Suomen ulkopuolelta. Yhteistyö esimerkiksi pohjoismaisten tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa voi tarjota monelle pienellekin yritykselle suuria mahdollisuuksia. Voimakkaasti kasvava puolustusteollisuus avaa Suomen NATO-jäsenyyden myötä ovia monelle teknologiayrityksille. Nyt on yrityksille hyödyllistä tutustua eurooppalaiseen puolustusteollisuuteen ja kartoittaa potentiaalisia kumppaneita. Perusteet oman puolustusteollisuuden klusteritoiminnan aloittamiseen Hämeessä olisivat hyvät, sillä Kanta-Hämeessä toimii Patrian lisäksi jo useita kansainvälisesti menestyneitä alan toimijoita.

Eduskunta hyväksyi keväällä erinomaisia verokannustimia yrityksille, jotka panostavat tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaan. Veroedut ovat merkittäviä ja kannustavat yrityksiä panostamaan omaan tuotekehitykseen ja yhteistyöhön korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Suomi tarvitsee uusia Nokiota, Koneita ja Rovioita. Vain yritysten menestyksellä voidaan helpottaa tulevien hallitusten haasteita Suomen talouden tasapainottamisessa ja velkakierteen pysäyttämisessä!

Kirjoittaja on Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.