Asikkala Hämeen kauppakamarin jäseneksi

Asikkalan kunnanhallitus päätti kokouksessaan liittää kunnan Hämeen kauppakamarin jäseneksi.
”Erinomaista, että saimme jäseneksemme kunnan, joka on aktiivisesti kiinnostunut kunta- ja yritysyhteistyöstä. Asikkala täydentää hyvin laajaa kuntaverkostoamme”, korostaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen tyytyväisenä. ​​​​​​​

Asikkalan kunta haluaa edistää yrittäjyyttä monipuolisesti. Uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä kuntaan pidetään ensiarvoisen tärkeänä.

Hämeen kauppakamarin tärkeimpinä tehtävinä on edistää toiminta-alueensa elinvoimaa ja yritysten toimintaa sekä kasvua alueella. Kauppakamarin jäsenistön tarpeet määrittävät vaikuttamisen kohteet ja painopisteet sekä maakunnallisesti että valtakunnallisesti.

Asikkalan ja kauppakamarin tavoitteet osoittautuvat monissa asioissa samansuuntaisiksi.

”Muun muassa liikenneyhteydet, kaavoitus, osaavan työvoiman saatavuus ja alueen kuntien vetovoima ovat kauppakamarin tärkeimpiä vaikuttamiskohteita”, toteaa Asikkalan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka. ”Kuntamme kannalta on hyödyllistä olla mukana kauppakamarin kunta- ja yritysverkostossa sekä tuoda oman kuntamme tarpeet esille kehittääksemme aluetta yhdessä.”

”Kauppakamarin palvelut ja informaatio ovat tärkeitä erityisesti elinkeinojen kehittämisessä ja alueen edunvalvonnassa. Yhdessä voimme vaikuttaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja kilpailukykyyn, kuten myös alueemme vetovoimaan potentiaalisten asukkaiden suhteen”, Eerikäinen korostaa.

Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Häme, Kanta-Hämeestä Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen. Asikkala mukaan lukien kauppakamariin kuuluu nyt 16 kuntaa ja kaupunkia sekä yli 900 jäsenyritystä ja -yhteisöä.


(Kuva Lahti Region Oy:n kuva-arkisto/Tarmo Valmela)

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.