Yrityksiä vauhditetaan tehokkaaseen hallitustyöskentelyyn

Toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen

Hämeen kauppakamari on yhteistyössä Hämeen Hallituspartnereiden, alueen kehitysyhtiöiden ja yrittäjäjärjestöjen kanssa käynnistänyt pk-yritysten hallitustyöskentelyä kehittävän hankkeen. ​​​​”Hallitukset vauhtiin -hankkeen keskeinen tehtävä on aktivoida alueemme pk-yritysten hallitukset toimimaan. Ilman asiantuntevaa hallitusta tai muuta sparrausta pk-yrittäjä joutuu pohtimaan usein yksin yrityksensä strategisia päätöksiä. Hankkeen tuottama palvelu on kaikille yrityksille maksutonta”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hallitukset vauhtiin -hankkeen avulla Kanta- tai Päijät-Hämeessä toimiva yrittäjä voi nyt hyödyntää hallitusammattilaisten asiantuntemusta ja työpanosta. Hankkeen kohderyhmänä ovat alle 50 henkilöä työllistävät kehitys- ja kasvuhaluiset mikro- ja pienyritykset, jotka ovat halukkaita kehittämään hallitustoimintaa. Palvelu on maksutonta kaikille yrityksille lukuun ottamatta mahdollisia hallitusjäsenten hakuihin liittyviä toimeksiantomaksuja, joista sovitaan erikseen.

Hallitukset eivät käytännössä toimi useimmissa pienissä yrityksissä ja tilitoimistot hoitavat tarvittavat asiakirjat. Yrittäjällä ei ole riittävästi tietoa ja kokemusta, mitä hallitustyöskentely on tai mitä lisäarvoa se voisi tuoda yritykselle. Ilman asiantuntevaa hallitusta tai muuta sparrausta toimiva pk-yrittäjä joutuu pohtimaan yksin yrityksensä kannalta strategiasia päätöksiä, kuten liiketoiminnan laajentamista, viennin aloittamista, omistuspohjan laajentamista, rahoituksen järjestämistä, sukupolvenvaihdosta tai yrityksen myyntiä.

Hallitukset vauhtiin -hankkeen selvitystyötä tekevät Kanta-Hämeessä OTK, KTM Asko Hänninen ja Päijät-Hämeessä VT, MBA Matti Nieminen. Molemmat henkilöt ovat hallitus- ja rahoitusalan ammattilaisia.

”Yritysten suurin haaste on, ettei tulevaisuutta eikä lähitulevaisuuden toimintaympäristöä pystytä ennustamaan. Tärkeää on katsoa eteenpäin, miten muun muassa koronakriisin jälkeen toimitaan. Hallitusammattilaisina toimimme yrityksen operatiivisen johdon tukena”, toteaa Asko Hänninen.

Matti Nieminen on jo tehnyt soittokierroksen muutamaan yritykseen ja kertonut hankkeen käynnistämisestä. ”Hanke on otettu yrityksissä positiivisesti vastaan. Yllättävän monella on ollut harkinnassa ulkopuolinen hallitusammattilainen, joka tukisi yrityksen strategian kehittämistä”, Nieminen kertoo.

Hyvä hallitustyö on monen kannattavan yrityksen taustalla

Aktiivinen, hyvä hallitustyöskentely on monen kannattavan yrityksen taustalla. Tämä on yleisesti tiedostettu ja myös tutkimuksilla todistettu tosiasia.

Hallituksen merkitys korostuu erityisesti erilaisissa yritysten muutostilanteissa ja hallitustyöhön sijoitettu euro tulee nopeasti takaisin. Ohjaamalla osaamista yritysten hallituksiin saavutetaan pitkäaikaisia hyötyjä, koska hallituksen jäsenen täytyy tuntea yritys hyvin ja sitoutua sen kehittämiseen sekä ottaa juridista vastuuta toimenpiteiden soveltuvuudesta yrityksen kehitysvaiheeseen ja resursseihin.

Idea yritysten hallitustyötä tukevasta hankkeesta syntyi alun perin Etelä-Pohjanmaan kauppakamarissa ja Pohjanmaan Hallituspartnereissa, jotka kehittivät Hallitukset Töihin! -konseptin. DI, HHJ PJ Matti Sepponen vetää konseptia Pohjanmaalla ja se on palkittu Nuorkauppakamarin valtakunnallisella Tuottava Idea -palkinnolla vuonna 2019. ”Hankkeeseen on kahden vuoden aikana osallistunut sata yritystä ja käynnissä on parhaillaan kolme erillistä hanketta. Toivomme, että konsepti otetaan Kanta- ja Päijät-Hämeen lisäksi käyttöön muuallakin Suomessa”, toivoo Sepponen.

Kauppakamarit ovat tehneet pitkäjänteistä työtä hallitustyöskentelyn kehittämiseksi muun muassa kouluttamalla hallituksen jäseniä yrityksiin HHJ-kursseilla. Kauppakamarit ovat olleet myös aktiivisesti käynnistämässä alueellisia Hallituspartnerit-yhdistyksiä.

Hämeen kauppakamarin käynnistämässä hankkeessa ovat yhteistyössä mukana Hämeen Hallituspartnerit, Hämeen Yrittäjät, Lahden Seudun Kehitys Oy LADEC, Linnan Kehitys Oy ja Päijät-Hämeen Yrittäjät. Hanke on saanut rahoitusta maaseuturahastosta Päijänne-Leader ry:ltä, Linnaseutu ry:ltä sekä Etpähä ry:ltä. Hankkeen toiminta-alue kattaa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat.Tutustu Hallitukset vauhtiin -hankkeeseen tästä linkistä >>>
Lisätietoja:

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303

Hämeen Hallituspartnerit ry:n hallituksen jäsen Asko Hänninen, p. 040 451 0901


Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.