Vienti helpottuu - Alkuperätodistusten tunnistettavuus paranee

Kauppakamarien vientiyrityksille myöntämien Euroopan unionin yleisten alkuperätodistusten kansainvälinen tunnistettavuus ja käytettävyys vahvistuu entisestään.

"

Kauppakamarien vientiyrityksille myöntämien Euroopan unionin yleisten alkuperätodistusten kansainvälinen tunnistettavuus ja käytettävyys vahvistuu entisestään.  Keskuskauppakamarin aloitteesta kauppakamarien alkuperämenettely hyväksyttiin toukokuussa 2018 osaksi Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Certificate of Origins Accreditation Chain -järjestelmää, joka varmistaa alkuperätodistusten myöntämisketjun laadun ja oikeellisuuden. Myös muut Pohjoismaat ovat äskettäin liittyneet järjestelmään.  Uuden järjestelmän avulla muiden maiden viranomaiset voivat jatkossa tarkastaa sähköisesti ja reaaliajassa, että alkuperäto­dis­tus on hyväksyttävästi annettu Suomessa. Järjestelmä helpottaa todistusten käyttöä erityisesti Euroopan ulkopuolella, kuten Kiinassa, sekä vähentää mahdollisia väärinkäytöksiä. Samalla nopeutetaan siirtymistä digitaalisesti myönnettyihin alkuperätodistuksiin. Suomessa alkuperätodistusten hakemuksista käsitellään jo nyt 85 prosenttia sähköisesti ja akkreditoinnin myötä tavoitteena on 100 prosenttia.  Keskuskauppakamari akkreditoi kaikki Suomen 19 kauppakamaria syksyllä 2018. Samalla kauppakamarien menettelyt tarkistetaan ja yhdenmukaistetaan. Yritykset hyötyvät uudesta järjestelmästä 1.1.2019 alkaen.  Muutoksia alkuperän todentamisen käytäntöihin  Järjestelmään liittyminen aiheuttaa muutoksia alkuperän todentamisen käytäntöihin. Yrityksen tulee esittää myyntilasku aina hakemuksen yhteydessä. Lisäksi, jos tavara ei ole omaa tuotantoa, tarvitaan ostolasku tai alkuperätodistus tuottajan maasta. Kauppakamari voi tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä ja –todisteita, esimerkiksi rahtikirjan. Ohjeita päivitetään vielä ennen vuodenvaihdetta.  Kauppakamarien asiantuntemus asiakirjojen myöntäjänä paranee  Syksyllä toteutettavan akkreditoinnin jälkeen kauppakamarit saavat käyttää todistuksissaan erillistä akkredi­tointileimaa. Leima on osoitus alkuperätodistuksen korkeasta laadusta ja oikeellisuudesta maailmanlaajuisesti. Kauppakamarien asiantuntemus asiakirjojen myöntäjänä ja ulkomaan­kaupan palvelujen tarjoajana paranee entisestään.  Alkuperätodistusten perustiedot siirretään ICC:n Verification-nettisivulle, josta muiden maiden viranomaiset voivat tarkastaa alkuperätodistuksen numeron perusteella myöntämisketjun. Tietojen siirto tapahtuu turvallisesti. Sivustolla näkyvät seuraavat tiedot: maa, jossa alkuperä­to­distus on myönnetty, hakijayrityksen nimi, alkuperätodistuksen numero, alkuperätodistuksen myöntäneen kaup­pa­kamarin nimi ja alkuperätodistuksen päiväys. Näin varmistetaan alkuperätodistusten ai­tous ja estetään mahdollisuus käyttää väärennettyjä todistuksia. Todentamisen toivotaan myös vähentävän niin sanottujen märkäleimallisten alkuperätodistusten tarvetta.  Pohjoismaat mukana ketjussa  Akkreditoituun alkuperätodistusten myöntämisverkostoon kuuluu tällä hetkellä 22 maata ja 523 kauppakamaria ympäri maailman. Suomen lisäksi pohjoismaista mukana ketjussa ovat Ruotsi, Norja ja Tanska. Myös Kiina ja Arabiemiirikunnat kuuluvat verkostoon. Näihin maihin suomalaiset kauppakamarit myöntävät toiseksi (Kiina) ja kolmanneksi (Arabiemiirikunnat) eniten alkuperätodistuksia. Lisätietoja akkreditointiketjusta. Lue lisää kauppakamarin myöntämästä alkuperätodistuksesta. (Kuva Pixhill.com/Sergey Nivens)  

"