Tilintarkastus


PRH vastaa 1.1.2016 alkaen tilintarkastajien hyväksymisestä, rekisteröinnistä, valvonnasta sekä muista uuden tilintarkastuslain (1141/2015) mukaisista tehtävistä. Samalla lakkaavat Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan, kauppakamarien tilintarkastusvaliokuntien, valtion tilintarkastuslautakunnan sekä JHTT-lautakunnan tehtävät.

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan sihteeristö on siirtynyt PRH:n tilintarkastusvalvontayksikköön ja uudet asiantuntijat aloittavat työnsä 4.1.2016. Yksikön kokonaisvahvuus on 12 virkamiestä. Tilintarkastusvalvonnan johtajana toimii kauppatieteiden maisteri Riikka Harjula.

Tilintarkastusvalvonnan uudet yhteystiedot ovat:

Patentti- ja rekisterihallitus
Tilintarkastusvalvonta
PL 1140
00101 HELSINKI
puh. 029 509 5000
tilintarkastusvalvonta@prh.fi

Tilintarkastajahaku

Tilintarkastusvalvonnan verkkosivut