Tietoturvaopas yrityksille

Tietoturvan pettämistä käsitellään jatkuvasti mediassa. Esille tuodaan tilanteita joissa vihamieliset toimijat ovat murtaneet niin suurten kuin pientenkin yritysten tietoturvasuojaukset – ilmeisen vaivatta ja saavuttaen omat tavoitteensa.

Nykyään yritykset altistuvat yhä suuremmille riskeille sitä mukaa kuin rikolliset, hakkerit, valtiolliset toimijat ja kilpailijat kehittävät yhä kekseliäämpiä keinoja hyödyntää modernin tieto- ja viestintätekniikan heikkouksia. Yritysten tietojärjestelmien yhdistäminen erilaisiin ulkoisiin laitteisiin lisää järjestelmien monimutkaisuutta ja niihin kohdistuvia uhkia.

Moderni tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa kaikenkokoisille yrityksille mahdollisuuden innovoida, tavoittaa uusia markkinoita ja tuottaa entistä tehokkaampia ratkaisuja, jotka hyödyttävät niin asiakkaita kuin koko yhteiskuntaakin. Samalla kuitenkin tarve sopeutua kaikkialle ulottuvien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen tarvittavien viestintäympäristöjen ja tietovirtojen suoriin ja epäsuoriin vaikutuksiin on kasvava haaste yritysten käytännöille ja toimintatavoille.

Monissa yrityksissä otetaan käyttöön modernia tieto- ja viestintätekniikkaa ymmärtämättä täysin, että se edellyttää myös uudenlaisten riskien hallintaa. Keskuskauppakamarin julkaisemassa ja Kansainvälisen kauppakamarin tuottamassa tietoturvaoppaassa käsitellään näitä haasteita ja hahmotellaan, miten kaikenkokoiset yritykset voivat tunnistaa ja hallita tietoturvallisuusriskejä.

Lataa Keskuskauppakamarin tietoturvaopas tästä.