Suositus yrityksille ja organisaatioille etätyöstä ja takaisin työpaikoille siirtymiseen

Varatoimitusjohtaja Anne Horttanainen

Keskuskauppakamari on päivittänyt suositustaan yritysten ja organisaatioiden toimintamalleista koronavirustilanteeseen liittyen. Uusi ohje kehottaa pohtimaan organisaatiolle sopivimmat tavat, jotta etätöistä voitaisiin palata asteittain työpaikoille kesälomakauden loppuun mennessä.

Paluussa on oleellista miettiä suojautumistavat ja se, missä järjestyksessä toimintoja palautetaan toimipisteisiin. Keskuskauppakamari korostaa, että ihmisten terveys ja taudin leviämisen estäminen ovat edelleen tärkein tavoite. Toisaalta Keskuskauppakamari katsoo, että taloudellinen hyvinvointi on uhattuna, ellei työpaikkoja päästä avaamaan normaalityöskentelylle. Myös taloudelliset tappiot johtavat lopulta terveyden heikkenemiseen ja ylimääräisiin kuolemiin.

”Jokaisessa yrityksessä ja organisaatiossa on syytä aloittaa viimeistään nyt pohtimaan toimintamalleja, joita noudattamalla voidaan asteittain palata etätöistä työpaikoille hyviä suojautumiskeinoja noudattaen”, Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Anne Horttanainen sanoo.

Hallitus linjasi 6.5. koronaviruksen takia asetettujen rajoitusten asteittaisesta purkamisesta ja suunnitelmasta hybridistrategiaksi, jonka avulla pyritään yhteiskunnan asteittaiseen avaamiseen.

Etätyön suhteen hallitus linjasi erittäin yleisluontoisesti, että etätyötä on syytä jatkaa toistaiseksi ja sitä arvioidaan uudestaan kesän jälkeen.

Euroopan komissio julkaisi huhtikuussa eurooppalaisen etenemissuunnitelman, jonka mukaan talouden toiminnan käynnistämisessä komissio suosittaa, että väestö palaa asteittain työpaikoille. Ensimmäisenä on avattava alat ja tehtävät, jotka ovat talouden kannalta välttämättömiä ja keskityttävä väestöryhmiin, jotka eivät ole kovin suuressa vaarassa. Etätyön mahdollisuuksia täytyy kuitenkin edelleen hyödyntää asteittaisessa siirtymisessä.

“Linjaus jättää huomioimatta, että kun epidemiatilanne mahdollistaa rajoitusten asteittaisen poiston, niin eri yrityksissä ja organisaatioissa on talouden ja työllisyyden kannalta merkittäviä tarpeita palata turvallisesti ja asteittain kohti normaalimpia työn järjestämisen tapoja. On olemassa aloja ja työnkuvia – myös tietotyössä – missä työn luonne vaatii läsnäoloa työpaikalla tai sitä, että tavataan asiakkaita ja sidosryhmiä”, Horttanainen sanoo.

Näiden eri suositusten linjauksia tarkentaen Keskuskauppakamari antaa yhdessä Terveystalon kanssa laatimansa suosituksen yrityksille ja organisaatioille etätyöstä takaisin työpaikalle siirtymiseen liittyvistä ohjeista ja käytännöistä.

Asteittaisen etätyöstä paluun tavoitteena on valmius työskennellä lähellä normaalioloja heti kesälomakauden jälkeen uudet fyysistä etäisyyttä, tehostettua hygieniaa ja tarpeellista suojautumista koskevat toimintamallit sisäistettynä.

Etätöiden purkaminen ei voi tapahtua kerralla, vaan jokaisen työnantajan tulee suunnitella, miten töihin paluu voi sujua asteittain ja turvallisesti. Työnantajan pitää tunnistaa ne kriittiset toiminnot ja tekijät, joiden läsnäoloa työpaikalla tarvitaan ja ne tahot, joille etätyöskentely toimii pidempään. Pyrkimyksenä tulisi olla, että kesälomakauden jälkeen palataan kohti normaalia arkea.

Samalla työnantajien tulee huomioida kriisivalmius ja tehdä uusi riskienhallintasuunnitelma sen varalle, että työtilat joudutaan uudestaan sulkemaan virustilanteen pahetessa. Eriytyisen tärkeää on hyvä yhteistyö ja suunnitelmien läpikäynti yrityksen työterveysorganisaation kanssa. Työterveydellä on paras tietämys toimivimmista käytännöistä sekä paikkakuntakohtaista tietoa virustilanteesta.

”Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen on myös johtamiskysymys. Koronaan suhtaudutaan hyvin eri tavoin – yhdet saattavat suhtautua uusiin pelisääntöihin ”hällä väliä” -asenteella, ja toisia taas voi pelottaa ylipäätään työpaikalle palaaminen. On tärkeää, että pelisäännöt käydään yhdessä läpi ja kaikki sitoutuvat noudattamaan niitä. Jokaisella on oikeus turvalliseen työelämään”, toteaa Terveystalon työterveyden ylilääkäri Unto Palonen.

Keskuskauppakamarin ja Terveystalon suosituksen etätyöstä takaisin työpaikalle voi lukea tästä linkistä.