Suomi törmäsi koronaseinään – Hämeen alueella synkimmät näkymät tällä hetkellä

Toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen

Hämeen teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen yritysten suhdanneodotukset ovat huhtikuussa vajonneet nopeasti poikkeuksellisen alhaisiin lukemiin, selviää Hämeen kauppakamarin ja EK:n yhteistyössä tekemästä Suhdannebarometrikyselystä.

”Hämeessä yritysten tilanne ei yllättänyt, koska suhdannebarometri koskee vahvasti alueemme teollisuutta. Näkyvissä on markkinoiden hiipuminen, vaikka yli puolella vastanneista on tuotannon määrä ollut yhtä suuri tai suurempi viimeisen kolmen kuukauden aikana”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Huhtikuussa Hämeessä vastanneista yrityksistä vain 20 prosenttia arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan ja neljä prosenttia ennakoi kohentumista lähitulevaisuudessa.

Tuotanto- ja myyntimäärät pienenivät hieman alkuvuoden aikana ja lähikuukausien aikana kaksi kolmasosaa yrityksistä arvioi tuotannon vähenevän. ”Vastanneista 31 prosenttia arvioi tuotannon määrän olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana yhtä suuri tai suurempi kuin huhtikuussa”, Eerikäinen kertoo.

Nyt tarvitaan suoria tukitoimia konkurssien ja työttömyyden estämiseksi

Hämeessä työvoimaa vähennettiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja henkilöstö supistunee edelleen myös toisella neljänneksellä.

”Vastanneista 53 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana yhtä suuri tai suurempi kuin huhtikuussa”, Eerikäinen sanoo.

Suhdannebarometrin tulokset enteilevät merkittävää työttömyyttä. Viime viikolla Hämeen kauppakamarin julkaisemassa koronakyselyn tuloksissa noin 30 prosenttia Hämeessä toimivista yrityksistä ennakoi konkurssia mahdollisena koronaviruksen aiheuttaman tilanteen takia.

”Nyt on tehtävä suoria tukitoimia yrityksille, jotta työttömyys ei päätyisi 1990-luvun laman tasolle. Nykyiset maksujen siirrot, Finnveran takaukset ja Business Finlandin kehittämistuet eivät auta yrityksiä, joiden liiketoiminta on pysähtynyt. Esimerkiksi ALV:n palautuksilla ja maksatuksen siirrolla siirretään ongelmia vain eteenpäin”, korostaa Eerikäinen

Huhtikuussa yritysten tuotannon kasvun suurimmaksi esteeksi nousi riittämätön kysyntä. ”Vastanneista yrityksistä 48 prosenttia kertoo tuotannon kasvun esteeksi vaimean kysynnän. Se on yhdeksän prosenttia suurempi kuin tammikuussa”, kertoo Eerikäinen.

Kannattavuus jäi alkuvuoden aikana hieman vuoden takaista vaimeammaksi ja kannattavuuden ennakoidaan heikkenevän edelleen lähikuukausina.


Lisätietoja: Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303


Katso Hämeen Suhdannebarometrin tulokset

Alueellisten barometrien grafiikka


EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Se on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Kysely tehtiin huhtikuussa Hämeen kauppakamarin ja EK:n jäsenyrityksille. Vastaajayrityksiä oli 124, jotka työllistävät yli 19 700 henkilöä.

EK:n Suhdannebarometriaineisto huhtikuu 2020
​​​​​​​

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.