Sote-uudistus mahdollistaa uuden ja innovatiivisen yritystoiminnan

Teknologian murros mahdollistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen kokonaan uusilla tavoilla. Sote-uudistus on vuosisadan mahdollisuus, todetaan kauppakamarien julkaisemissa sote-teeseissä. ”Digitalisaatio ja uusien teknologien käyttöönotto luovat sote-uudistukselle suurimmat mahdollisuudet. Robotiikka, nanoteknologia, 3D-tulostus ja muut innovaatiot mullistavat palvelujen tuottamisen”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Kauppakamarien “Sote – Suuri mahdollisuus” –teesit keskittyvät terveyden edistämiseen, teknologian hyödyntämiseen, valinnanvapauden toteuttamiseen ja kannustinten kehittämiseen. Teesit korostavat sote-uudistuksen suurta mahdollisuutta koko Suomelle. Kansalaiset voivat saada parempia palveluita ja valtio kustannukset kuriin. Lisäksi yritykset saavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Teesejä on kommentoinut tuoreeltaan perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula. “Keskeinen kysymys on, mistä löytyvät ne muutosjohtajat, jotka kykenevät viemään määrätietoisesti muutoksen läpi omilla alueillaan”, ministeri Rehula totesi teesien julkistamistilaisuudessa.

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaan mukaan uudistuksen mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää byrokratian purkua, toimintatapojen muutosta, uudenlaista johtamista sekä joustavia työn organisointimalleja. Jotta kustannukset pysyvät kurissa, yhteiskunta määrittää palvelulupauksen piiriin kuuluvat palvelut ja niistä palveluntuottajille maksettavat korvaukset.

“Sote-uudistus on suuri mahdollisuus tuottaa sote-palvelut uudella tavalla. Teknologian kehitys mahdollistaa siirtymisen kokonaan uudenlaiseen toimintamalliin. Nyt on tärkeää luoda visio ja miettiä, millaisilla kannusteilla siihen päästään”, kommentoi Suomen entinen pääministeri Esko Aho. Hän toimii kauppakamarien sote-ohjausryhmän puheenjohtajana.

Rahoituksen on Keskuskauppakamarin johtaja Ann-Mari Kemellin mukaan oltava kannustavaa, jotta sote-uudistukselle asetetut tavoitteet saavutetaan. Rahoitus muodostuu useasta eri palasesta. Hallitus on tähän mennessä linjannut, että kansalaisilta rahoitus kerätään osana tuloveroa.

Lisätietoja:
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303
Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa, p. 050 356 1183
Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaava johtaja Ann-Mari Kemell, p. 050 308 3188

Kauppakamarien sote-teesit: http://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2016/04/sote-suuri-mahdollisuus.pdf

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.