Opiskelijat naulasivat teesejä tulevaisuuteen

Opiskelijat osallistuivat helmikuussa NÄKY-hankkeen puitteissa Hämeen kauppakamarin Matkailuvaliokunnan kokoukseen, joka järjestettiin kauppakamarin Vaikuttamisiltapäivän yhteydessä Hämeenlinnassa. (Kuva Kirsi Sippola, HAMK)

Lahden ja Hämeen ammattikorkeakoulujen sekä Hämeen kauppakamarin NÄKY-projektiyhteistyö on näkynyt tiiviisti myös kolmannen vuoden palveluliiketoiminnan tradenomiopiskelijoiden arjessa keväällä 2017. Opiskelijat ovat paitsi oppineet monipuolisesti tulevaisuuden haltuunoton menetelmistä ja periaatteista, myös auttaneet kahden työpajan puitteissa alueen yrityksiä ottamaan tulevaisuutta paremmin haltuun.

Hämeen NÄKY-hankkeessa on tartuttu pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittämiseen.

Kevään aikana opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat – niin tulevaisuuden osaajina kuin työntekijöinä ja asiakkaina – ovat auttaneet yrityksiä tunnistamaan ja hyödyntämään tulevaisuustietoa liiketoiminnan kehittämisessä. Kokeilevaan kehittämiseen pohjautuva yritysyhteistyö on keskeinen osa ammattikorkeakoulujen aluevaikuttavuutta.

Tulevaisuus tehdään itse

Kokeilusta on kahden ensimmäisen NÄKY-työpajan perusteella saatu hyviä kokemuksia. Huhtikuun lopussa Hämeenlinnassa yrittäjät saivat työpareikseen ja kehittäjäkumppaneikseen palveluliiketoiminnan tradenomiopiskelijoita. Työpajan teemana oli liiketoiminnan mallintaminen. Samalla viikolla Lahdessa osittain samat ja osin eri työparit pohtivat tulevaisuuden trendejä ja niiden analysointia.

Kevään päätteeksi palveluliiketoiminnan tradenomiopiskelijat haluavat lähettää terveisensä alueen yrityksille ja muille toimijoille, miten tulevaisuutta voidaan ottaa haltuun ja kuinka tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa – ihan itsekin. Samaan tapaan kuin NÄKY-työpajoissa opitaan tulevaisuudesta tekemällä, tekemisen kautta oppiminen näkyy voimakkaasti myös teeseissä, jotka opiskelijat ovat naulanneet tulevaisuuden haltuunotosta, koska opiskelijoiden mukaan ennakointi on ihanaa, kun sen tekee oikein.

Kahdeksan teesiä

  1. Se, joka alussa hosuu, se lopussa väsyy!
  2. Kuuntele heikkoja signaaleja!
  3. Mieti useampia tulevaisuuskuvia!
  4. Ymmärrä muutoksen luonne ja merkitys!
  5. Paras tapa ennakoida tulevaa on luoda se!
  6. Tulevaisuus riippuu siitä, mitä teemme tässä hetkessä!
  7. Tulevaisuus on alkanut jo eilen, ja olemme jo myöhässä!
  8. Voittajat ennakoivat, häviäjät reagoivat!

Yhteistyö monialaisen opiskelijaryhmän ja NÄKY-työpajaan osallistuvien yritysten välillä jatkuu kahdessa seuraavassa työpajassa: 7.6. Lahdessa ja 8.6. Hämeenlinnassa.

Hämeen NÄKY-hanketta rahoittavat Hämeen liitto ja Päijät-Hämeen liitto. Hämeen ammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun lisäksi hankkeessa ovat mukana Ammattiopisto Tavastia, Forssan ammatti-instituutti, Koulutuskeskus Salpaus ja Lahden Yliopistokampus.


Lisätietoja:

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303
Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n aluekehitysjohtaja Jari Hautamäki, p. 0500 498 127
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n kehittämispäällikkö Kirsi Sippola, p. 050 574 5063 ja kehittämispäällikkö Anne Laakso, p. 040 766 3217

Lue lisää NÄKY-työpajoista: www.hamechamber.fi/naky-tyopajat sekä

NÄKY-projektista: http://www.lamk.fi/projektit/naky ja http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/naky.

Palveluliiketoiminnan toiminnallinen tradenomikoulutus: www.lamk.fi/palvelualalle.


Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.