Kiinteistöarviointi

Keskuskauppakamarin kiinteistöarviointilautakunta (AKA-lautakunta) huolehtii kiinteistöarvioijien auktorisoinnista ja auktorisoitujen kiinteistöarvioijien (AKA) toiminnan valvonnasta.

AKA-lautakunnan alaisuudessa ja sen nimeäminä toimii kaksi jaostoa.

Auktorisointijaosto vastaa auktorisointikokeiden (AKA-koe) järjestämisestä, kokeeseen hyväksymisestä ja kokeiden arvostelemisesta. Valvontajaosto puolestaan valvoo auktorisoitujen toimintaa sekä käsittelee auktorisoituja kiinteistöarvioijia koskevat valitukset.

Lue lisää